New Books 2017-08(Thai) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
7 rūppatham ʻongkō̜n sawatdikān chumchon : phūsansāng khwāmmankhong khō̜ng manut tām nǣokhit khō̜ng Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Pūai ʻưngphākō̜n “khunnaphāp hǣng chīwit patithin hǣng khwāmwang čhāk khan māndā thưng chœ̄ngtakō̜n / 7 รูปธรรมองค์กรสวัสดิการชุมชน : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” / บรรณาธิการ/เรียบเรียง เปรมปรีด์ นาราช ; เรียบเรียง นพรัตน์ พาทีทิน ... [และคนอื่น ๆ].

Prēmprī Nārāt. Noppharat Phāthīthin. by เปรมปรีด์ นาราช | นพรัตน์ พาทีทิน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon (ʻOngkān Mahāchon), [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), [2558?] [2015?]Other title: Čhet rūppatham ʻongkō̜n sawatdikān chumchon Other title: เจ็ดรูปธรรมองค์กรสวัสดิการชุมชน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 680783] (1).
76 sēnthāng sirimongkhon pan čhakkrayān phư̄a phō̜ / 76 เส้นทางสิริมงคลปั่นจักรยานเพื่อพ่อ / กระทรวงมหาดไทย.

Thailand. Krasūang Mahātthai. by กระทรวงมหาดไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krasūang Mahātthai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2559 [2016]Other title: Čhetsip hok sēnthāng sirimongkhon pan čhakkrayān phư̄a phō̜ Other title: 76 sēnthāng sirimongkhon pan phư̄a phō̜ Other title: เจ็ดสิบหกเส้นทางสิริมงคลปั่นจักรยานเพื่อพ่อ | 76 เส้นทางสิริมงคลปั่นเพื่อพ่อ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GV1041 .ก136 2559] (1).
9 Startups patiwat nǣokhit phlik thurakit satātʻap / 9 Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ / ผู้เขียน ฐิติเมธ โภคชัย, ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี.

Thitimēt Phōkkachai. Narit Worapongdī. by ฐิติเมธ โภคชัย | ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559 [2016]Other title: Kao startups patiwat nǣokhit phlik thurakit satātʻap Other title: เก้า Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD62.5 .ฐ63 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD62.5 .ฐ63 2559] (2). Checked out (1).
A law promulgated by the King of Ayudhya in 1397 A.D., by A. B. Griswold & Prasert na Nagara.

by Griswold, Alexander B | Prasert na Nagara.

Material type: book Book Publisher: Bangkok, Siam Society, 1969Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS577 .G7] (1).
A man called Puey : 100 pī chātkān Pūai ʻƯngphākō̜n kū chāi chān chāt chư̄a chātrī / A man called Puey : 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

Wanchai Tantiwitthayāphithak, 1961- by วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : abook, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : abook, 2559 [2016]Other title: 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป55 ว63 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ป55 ว63 2559] (2).
Advanced engineering mathematics / Michael D. Greenberg.

by Greenberg, Michael D, 1935-.

Edition: 2nd ed. ; Pearson new international edition.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Harlow, Essex : Pearson Education Limited, c2014Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TA330 .G697 2014] (1).
Annapurna rawāng thāng rawāng dāo / Annapurna ระหว่างทาง ระหว่างดาว / ยอดยุทธ ฉายสุวรรณ์.

yō̜tyut Chāisuwan. by ยอดยุทธ ฉายสุวรรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : abook, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : abook, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS485.ห6 ย53 2558] (1). Checked out (1).
Arab Spring : การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ / จรัญ มะลูลีม.

by จรัญ มะลูลีม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2013 625598] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1850.ก91 จ46 2556] (3). Checked out (2).
Art deco : 50 works of art you should know / Lynn Federle Orr.

by Orr, Lynn Federle, 1947-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: New York : Prestel Publications, c2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N6494.A7 O77 2015] (1).
Art is art, art is not art ʻarai (mǣng) kō̜ pen sinlapa / Art is art, art is not art อะไร (แม่ง) ก็เป็นศิลปะ / ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์.

Phānu Bunphiphattanāphong. by ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (2).
Based on khrū story / Based on ครู story / ชญาภรณ์ พัวพานิช.

Chayāphō̜n Phūaphānit. by ชญาภรณ์ พัวพานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB2157.ท9 ช264 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB2157.ท9 ช264 2555] (1).
Board game universe čhakkrawān kradān dīeo / Board game universe จักรวาลกระดานเดียว / สฤณี อาชวานันทกุล.

Sarưnī ʻĀchawānanthakun. by สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GV1312 .ส436 2559] (2).
Bootstrap confidence intervals for a population mean of crack distribution / Preya Pichetverachai.

by Preya Pichetverachai, 1990- | Thammasat University. Faculty of Science and Technology.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thani, Thailand] : Faculty of Science and Technology, Thammasat University, [2016]Dissertation note: Thesis (M.S. (Applied Statistics))--Thammasat University, 2016. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QA276.8 .P74 2016] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QA276.8 .P74 2016] (1).
Calculus with applications / Margaret L. Lial, Raymond N. Greenwell, Nathan P. Ritchey.

by Lial, Margaret L | Greenwell, Raymond N | Ritchey, Nathan P.

Edition: 11th ed.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Boston : Pearson, c2017Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QA303 .L477 2017] (1).
CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้. ส่วนที่ 2, Structured product / [สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย].

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2551Other title: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ | CISA II Certified Investment and Securities Analyst program การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้. | หลักสูตร CISA ระดับ 2 : การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้..Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4651 .ซ615 2551 ล. 2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4651 .ซ615 2551 ล. 2] (2).
CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง. ส่วนที่ 1 / [สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย].

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2550Other title: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง | CISA II Certified Investment and Securities Analyst program กลุ่มวิชาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ : การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง. | หลักสูตร CISA ระดับ 2 กลุ่มวิชาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ : การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง..Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4651 .ซ62 2550 ล. 1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4651 .ซ62 2550 ล. 1] (4).
Corruption Khō̜rapchan nai sangkhom sī thao / Corruption คอร์รัปชันในสังคมสีเทา / เดือนเด่น นิคมบริรักษ์.

Dư̄anden Nikhombō̜rirak. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559 [2016]Other title: Khō̜rapchan nai sangkhom sī thao Other title: คอร์รัปชันในสังคมสีเทา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1745.ก55ฉ5 ด83 2559] (3).
CSR : corporate social responsibility kap kāndamnœ̄n ngān watthanatham / CSR : corporate social responsibility กับการดำเนินงานวัฒนธรรม / คณะบรรณาธิการ กรวรรณ สุพรรณรัตน์ ...[และคนอื่น ๆ].

Kornwan Suphanrat. Samnakngān Khana Kammakān Watthanatham Hǣng Chāt. by กรวรรณ สุพรรณรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... ] : Samnakngān Khana Kammakān Watthanatham Hǣng Chāt, Krasūang Watthanatham, [2556?] [2013?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, [2556?] [2013?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD60.5.ท9 ซ645 2556] (1). Checked out (1).
David hockney : a bigger exhibition / Richard Benefield ... [et al.].

by Benefield, Richard.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: San Francisco, CA : Fine Arts Museums of San Francisco, [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N6797.H62A4 2016] (1).
Developing new instruments to meet cultural policy challenges : report of an Asia-Europe Seminar on Cultural Policy, Bangkok, Thailand, 24-27 June 2004 / edited by Rod Fisher.

by Asia-Europe Seminar on Cultural Policy (2004 : Bangkok, Thailand) | Fisher, Rod.

Material type: book Book Publisher: Bangkok, Thailand : Centre for European Studies, Chulalongkorn University, 2005Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS12 .A73] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS12 .A73] (1).
 <<    1  2  3  4  ...  34    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305