New Books 2017-09(Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
I am an engineer witwa chīeo na wœ̄i! / I am an engineer วิดวะเชียวนะเว้ย! / พี่หนวด เขียน.

‘Ēkkasak Khāosaʻāt. by เอกศักดิ์ ขาวสะอาด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊คส์, 2558 [2015]Other title: Witwa chīeo na wœ̄i! Other title: วิดวะเชียวนะเว้ย!.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TA157 .อ72 2558 ] (1).
OMG! มหัศจรรย์ได้อีก! / ผู้เขียน Jan Payne ; ผู้แปล จิตรลดา สิงห์คำ.

by เพน, เจน | จิตรลดา สิงห์คำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เบรนจีเนียส, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AG243 .พ732 2554] (1). Checked out (1).
Proceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, January-December 2015. vol. 2 / Proceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, January-December 2015. vol. 2 / บรรณาธิการ อุรุยา วีสกุล.

ʻUruyā Wīsakun. Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by อุรุยา วีสกุล | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: Z5055.ท95ธ447 พ94 2559 ล.2] (1).
Proceedings of the 2nd Civil Engineering Graduate Seminar : 5 March 2008 Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University.

by Civil Engineering Graduate Seminar (2nd : 2008 : Chulalongkorn University) | Chulalongkorn University. Department of Civil Engineering.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok] : The Department, [2008]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TA5 .C57 2008] (1).
Thailand MICE Venue Standard (TMVS) 2nd edition directory 2015-2017/2016-2018, Category : meeting room.

by Thailand. MICE Capabilities Development Department | Thailand Convention & Exhibition Bureau.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : Thailand Convention & Exhibition Bureau, [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TX911.2 .T43 2016] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TX911.2 .T43 2016] (1).
Thailand tech show 2016 / Thailand tech show 2016 / จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Samnakngān Phatthanā Witthayāsāt læ Thēknōlōyī hǣng Chāt (Thailand) by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakngān, 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : สำนักงาน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: T212 .ท94 2559] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: T212 .ท94 2559] (2).
Thank god it's monday khō̜pkhun lōk nī thī mī ngān pračham / Thank god it's monday ขอบคุณโลกนี้ที่มีงานประจำ / อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์.

ʻĀnonthawong Marưkaphithak. by อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sik ʻǬp Dœ Sēt Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทริค ออฟ เดอะ เทรด จำกัด, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (2).
TOEIC finwē ngāi ngāi by khrū Tōnō / TOEIC ฟินเว่อร์ ง้ายง่าย by ครูโตโน่ / โดย ครูโตโน่ (อ.วันวิชิต บูรณะสิทธิพร)

Wanwichit Būranasitthiphō̜n. by วันวิชิต บูรณะสิทธิพร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1128 .ว63 2560] (1). Checked out (1).
Trick & technique-- kānkǣkhai panhā rāičhāi tō̜nghām læ phāsīsư̄ tō̜nghām hai pen rāičhāi dai læ sanphākō̜n yō̜mrap / Trick & technique-- การแก้ไขปัญหารายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้ามให้เป็นรายจ่ายได้และสรรพากรยอมรับ / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ.

Somdēt Rōtkhurīsathīan. by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thamniti Phrēt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2555 [2012]Other title: Kānkǣkhai panhā rāičhāi tō̜nghām læ phāsīsư̄ tō̜nghām hai pen rāičhāi dai læ sanphākō̜n yō̜mrap Other title: Kānkǣkhai panhā rāičhāi tō̜nghām & phāsīsư̄ tō̜nghām hai pen rāičhāi dai læ sanphākō̜n yō̜mrap Other title: การแก้ไขปัญหารายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้ามให้เป็นรายจ่ายได้และสรรพากรยอมรับ | การแก้ไขปัญหารายจ่ายต้องห้าม & ภาษีซื้อต้องห้ามให้เป็นรายจ่ายได้และสรรพากรยอมรับ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HJ4771.55.ฮ7น6 ส448 2555] (1).
Kotmāi rabīap læ lakkēn thī kīeokhō̜ng kap kāndamnœ̄n kanpatirūp thīdin phư̄a kasēttrakam prapprung Phō̜.Sō̜. 2548 / กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปรับปรุง พ.ศ. 2548 / กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ กองนิติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam. Klumngān Kotmāi læ Rabīap. by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ng Nitikān, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองนิติการ, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3057 .ก68 2548] (1).
Kotmāi kap thurakit rawāng prathēt : kotmāi khǣngkhan thāng kānkhā khō̜ng prathēt samāchik ʻĀsīan / กฎหมายกับธุรกิจระหว่างประเทศ : กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน / ศักดา ธนิตกุล.

Sakdā Thanitkun, by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Other title: Kotmāi khǣngkhan thāng kānkhā khō̜ng prathēt samāchik ʻĀsīan Other title: กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KNC750 .ศ62 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KNC750 .ศ62 2560] (2). Checked out (1).
Kotmāi pokkhrō̜ng / กฎหมายปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Nanthawat Bǭramānan. by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .น63 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2720 .น63 2560] (3).
Kotmāi pokkhrō̜ng kīeokap kānbō̜rihān ngān bukkhon læ kāndamnœ̄nkān thāng winai khō̜ng khārātchakān praphēt tāng tāng / กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ / ชาญชัย แสวงศักดิ์

Chanchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2977 .ช62 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2977 .ช62 2560] (3). Checked out (2).
Kotmāi pokkhrō̜ng læ withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng = Fundamental of administrative law and administrative procedure / กฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง = Fundamental of administrative law and administrative procedure / วนิดา แสงสารพันธ์.

Wanidā Sǣngsāraphan. by วนิดา แสงสารพันธ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Fundamental of administrative law and administrative procedure.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2730 .ว363 2560] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2730 .ว363 2560] (4). Checked out (1).
Kotmāi withī phičhāranā khadī thutčharit læ praprưt michō̜p / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Mi Chō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4516 .ส73 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4516 .ส73 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4516 .ส73 2560] (3).
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 2 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Supichā Siriwatthanā Sītasit. Suphot Sītasit. by สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ | สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (3).
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 1 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Supichā Siriwatthanā Sītasit. Suphot Sītasit. by สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ | สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (3).
Kotmāi singwǣtlǭm rawāng prathēt : kāmkhumkhrǭng læ raksā singwǣtlǭm thāng thalē = Protection and preservation of the marine environment / กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล = Protection and preservation of the marine environment / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāsunthǭn. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3485 .จ74 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3485 .จ74 2560] (3). Checked out (2).
Kotmāi hām rīak dō̜kbīa kœ̄n ʻattrā / กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4268 .ส73 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4268 .ส73 2560] (2). Checked out (1).
Kotmāi ʻāyā samrap nak ratthasāt = Criminal law for political scientist. lem 1 / กฎหมายอาญา สำหรับนักรัฐศาสตร์ = Criminal law for political scientist. เล่ม 1 / เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์.

Kīattisak Tantičhariyāphan, by เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์, 2520-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Criminal law for political scientist.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 1] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 1] (4).
 <<    1  2  3  4  ...  21    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305