TUPRIDI-NEW BOOK-2019-02-02(THAI) Subscribe to this list

| Select titles to:
Prawattisāt sinlapa Thai : kānsangkhēp praden mai čhāk ngānwičhai = Art history inThailand and the summaries of the new studies / ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย : การสังเขปประเด็นใหม่จากงานวิจัย = Art history in Thailand and the summaries of the new studies / กองบรรณาธิการ เชษฐ์ ติงสัญชลี ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล เชษฐ์ ติงสัญชลี ... [และคนอื่น ๆ]

Chēt Tingsanchalī. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Prawattisāt Sinlapa. by เชษฐ์ ติงสัญชลี | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Prawattisāt Sinlapa, Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559 [2016]Other title: Art history in Thailand and the summaries of the new studies.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N7321 .ป487 2559] (2).
Pātihān rak Hiranyikā / ปาฏิหาริย์รักหิรัญญิการ์ / แสง สีรุ้ง.

Sǣng Sīrung. by แสง สีรุ้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ส8225ป62 2562] (2). Checked out (1).
Phačhonmān / ผจญมาร / [พระพิมลธรรม อาสภมหาเถร]

Somdet Phra Phuthāčhān (ʻĀt), by สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ), 2446-2532.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phī ʻǣ fō, 2526 [1983] Publisher: [กรุงเทพฯ] : พี แอนด์ โฟร์, 2526 [1983]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ942.พ73 ก3 2526] (1).
Phraphutthačhao sǭn How to sū khwāmsamret / พระพุทธเจ้าสอน how to สู่ความสำเร็จ / ราช รามัญ.

Rāt Rāman. by ราช รามัญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sato̜k Thūmō̜rō Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ส64 ร62 2558] (1).
Phrarātchadamrat 7 ʻong / พระราชดำรัส 7 องค์ / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554.

Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Khana Kammakān Fāi Čhattham Khō̜ng Thīralưk Thūnklao-- Thawāi Nư̄ang Nai ʻŌkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 Rō̜p 5 Thanwākhom 2554. by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-2016 | คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 | Khana Kammakān Fāi Čhattham Khō̜ng Thīralưk Thūnklao-- Thawāi Nư̄ang Nai ʻŌkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 Rō̜p 5 Thanwākhom 2554.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ภ7ก5 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7ก5 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7ก5 2555] (1).
Phinit kānmư̄ang Thai : patčhuban læ ʻanākhot / พินิจการเมืองไทย : ปัจจุบันและอนาคต / สิริพรรณ นกสวน สวัสดี ... [และคนอื่น ๆ] ; ไชยันต์ ไชยพร บรรณาธิการ.

Siripan Nogsuan. Chaiyan Chaiyaporn, by สิริพรรณ นกสวน | ไชยันต์ ไชยพร, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .พ645 2561] (2). Checked out (2).
Phāwa phūnam kap kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin = Leadership and local government / ภาวะผู้นำกับการปกครองท้องถิ่น = Leadership and local government / นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา.

Nipon Sasithornsaowapa, by นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Leadership and local government.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JC330.3 .น63 2560] (2).
มณีแดนสรวง / พงศกร.

by พงศกร จินดาวัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .พ222ม36 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .พ222ม36 2555] (1).
Māttrakān thāng kotmāi naikān khūapkhum monlaphit thāng ʻākāt čhāk yānphāhana thāng bok : rāingān chabap sombūn / มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะทางบก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3130.5 .อ63 2562] (1). Checked out (4).
Rabam sāirung / ระบำสายรุ้ง / ภาพิมล.

Phēthāi Čhirakhongphiphat. by เพทาย จิรคงพิพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (3).
Rak pūan pūan chabap kūan dekhǭ (phāk phisēt) / รักป่วน ๆ ฉบับก๊วนเด็กหอ (ภาคพิเศษ) / May112 เขียน.

Čhulārat Thǭngʻarām. by จุฬารัตน์ ทองอร่าม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2549] [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2549] [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .จ742ร622 2549] (1).
Rak pūan pūan chabap kūan dekhǭ. Lem 2 / รักป่วน ๆ ฉบับก๊วนเด็กหอ. เล่ม 2 / May112 เขียน.

Čhulārat Thǭngʻarām. by จุฬารัตน์ ทองอร่าม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2549] [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2549] [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .จ742ร62 2549 ล. 2] (1).
Ratthasāt phư̄a chāt vs ratthasāt phư̄a lōk / รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayutf), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phimsūai, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2004 683244] (1).
Rāchinī nakʻān / ราชินีนักอ่าน / อลัน เบนเน็ตต์ เขียน ; รสวรรณ พึ่งสุจริต แปล.

Bennett, Alan, Rotsawan Phưngsutčharit. by เบนเน็ตต์, อลัน, ค.ศ. 1934- | รสวรรณ พึ่งสุจริต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bukmōbī Phrēt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คโมบี้ เพรส, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .บ77515อ63ร55 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .บ77515อ63ร55 2561] (1). Checked out (1).
Rānī nai dūangčhai / รานีในดวงใจ / อุมารตี.

ʻUmāratī. by อุมารตี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ74136ร63 2555] (1).
Ramphưng-lamphang (pœ̄tčhai sonthanā kap phra) / รำพึง-ลำพัง (เปิดใจสนทนากับพระ) / โดย เดนนิส บิลลี่ ; แปลโดย ยอด พิมพิสาร.

Binlī, Dēnnit. Yō̜t Phimphisān. by บิลลี่, เดนนิส | ยอด พิมพิสาร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Bō̜risat Satābūm ʻIntœ̄phari], [2558?] [2015?] Publisher: [กรุงเทพฯ : บริษัท สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์], [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BV210.3 .บ64 2558] (1).
Witthayākān dān panhā kānchai yā / วิทยาการด้านปัญหาการใช้ยา / ชื่นจิตร กองแก้ว.

Chư̄nčhit Kō̜ngkǣo. Naresuan University. Department of Pharmacy Practice. by ชื่นจิตร กองแก้ว | มหาวิทยาลัยนเรศวร. ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phitsanulōk : Phāk Wichā Phēsatchakam patibat, Khana Phēsatchasāt, Mahāwitthayālai Narēsūan, 2561 [2018] Publisher: พิษณุโลก : ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB330 .ช728 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: WB330 .ช728 2561] (1).
Sadudī læ waiʻālai dǣ Pūai ʻƯngphākō̜n sit kao læ ʻadīt khrū Rōngrīan ʻAtsamchan 23 Singhākhom 2542. สดุดีและไว้อาลัยแด่ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศิษย์เก่าและอดีตครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 23 สิงหาคม 2542.

Puey Ungphakorn, by ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2542] [1999] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542] [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป55 ส37 2542] (1).
Sō̜ng phǣndin / สองแผ่นดิน / สมยศ พฤกษาเกษมสุข.

Somyot Phrưksākasēmsuk. by สมยศ พฤกษาเกษมสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp…] : Sayām Parithat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สยามปริทัศน์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4209.ส3847 ส52 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ส3847 ส52 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ส3847 ส52 2561] (1).
Sing thī khāt hāi pai nai kotmāi wādūai kānfō̜ng khadī thǣn bō̜risat : sưksā kō̜ranī bō̜risat čhamkat : rāingān chabap sombūn / สิ่งที่ขาดหายไปในกฎหมายว่าด้วย การฟ้องคดีแทนบริษัท : ศึกษากรณีบริษัทจำกัด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubol Lertnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜Thō̜., 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1077 .น64 2562] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1077 .น64 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1077 .น64 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1077 .น64 2562] (1). Checked out (1).
 <<    1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)