TUPRIDI-NEW BOOK-2018-12-01(THA) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kimyong khit Čhækmā tham wichā yō̜t khon / กิมย้งคิด แจ็คหม่าทำ วิชายอดคน / โดย อภิวัฒน์ สุนันท์ยืนยง.

Apiwat Sunanyư̄nyong by อภิวัฒน์ สุนันท์ยืนยง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Nattha Phư̄tphon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ณัฏฐา พืชผล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .อ463 2561] (2). Checked out (2).
Kưng satawat Mūnnithi Sathīankōsēt-Nākhaprathīp / กึ่งศตวรรษ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป / นิพนธ์ แจ่มดวง เรียบเรียง.

Niphon Čhǣmdūang. Sūn Thai Thibēt. by นิพนธ์ แจ่มดวง | ศูนย์ไทยธิเบต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Sūn Thai Thibēt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD2769.2.ท9 น633 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HD2769.2.ท9 น633 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD2769.2.ท9 น633 2561] (2).
Khō̜ phičhāranā pramūan kotmāi phǣng læ phānit laksana khamprakan læ čhamnō̜ng : kǣkhai phœ̄mtœ̄m dōi phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi phǣng læ phānit (chabap thī 20) Phō̜.Sō̜.2557 læ phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi phǣng læ phānit (chabap thī 21) Phō̜.Sō̜.2558 / ข้อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกันและจำนอง : แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 / สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

Samnakngān Sān Yuttitham. Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham. by สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak, [2558?] [2015?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT900 .ข53 2558] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 666328] (2).
Khon chalāt sǣng ngō (chabap sombūn) / คนฉลาดแสร้งโง่ (ฉบับสมบูรณ์) / อิบูคิ ทาคาชิ, โทขุดะ โทราโอะ เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ เรียบเรียง.

ʻIbūkhi Thākhāchi. ʻAthikhom Sawatdiyān. Thōkhuda Thōrāʻo., by ทาคาชิ, อิบูคิ | อธิคม สวัสดิญาณ | โทราโอะ, โทขุดะ, ค.ศ. 1938-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Taoprayuk, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เต๋าประยุกต์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM691 .ท626 2561] (2). Checked out (2).
Khwāmsamphan Thai-Mālēsīa khwāmsamphan bǣp čhārīt nai bō̜ribot phūmiphāk čhāk satawat thī 17-20 / ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์แบบจารีตในบริบทภูมิภาคจากศตวรรษที่ 17-20 / กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร ; ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ แปล.

Kobkua Suwannathat-Pian. Chadāphan Maliphan. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Mutsalimsưksā. Thailand. Kō̜ng ʻAmnūaikān Raksā Khwāmmankhong Phāinai Rātchaʻānāčhak. by กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร | ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2560?] [2017?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ม6 ก536 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ม6 ก536 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.ม6 ก536 2560] (2). Checked out (1).
Khwāmngōkhlao khō̜ng ʻǢnmǣ = Almayer's folly / ความโง่เขลาของแอลแมร์ = Almayer's folly / by Joseph Conrad ; วิจักขณา แปล.

Conrad, Joseph, Wičhakkhanā. by คอนราด, โจเซฟ, ค.ศ. 1857-1924 | วิจักขณา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samit, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2561 [2018]Other title: Almayer's folly.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ค4735อ84ว62 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ค4735อ84ว62 2561] (2).
Khamphī hā rīan / คัมภีร์ห้าเหรียญ / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง.

Damrong Wongchotepinthō̜ng. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rēttœ̄ Buk, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : เรสเตอร์ บุ๊ค, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ด65 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2011 656697] (1).
Čhotmāihēt phiphitthaphan Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyū Hūa / จดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / ผู้ค้นคว้าเรียบเรียง สายไหม จบกลศึก ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ.

Kunsap Kētmǣnkit, khunying. Sathāban Phrapokklao. by กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง, 2474- | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sathāban Phrapokklao, 2545 [2002] Publisher: นนทบุรี : สถาบัน, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ป2 จ347 2545] (3).
Čhotmāihēt hǣng phutthaʻānāčhak khō̜ng Phraphiksu Fāhīan / จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน / พระยาสุรินทรฦาชัย แปล.

Faxian, Surinlư̄chai (Čhan), Phrayā, Legge, James, by พระฟาเหียน, ประมาณ ค.ศ.337-422 | สุรินทรฦาชัย (จันทร์), พระยา, 2427-2509 | เล็กจ์, เจมส์, ค.ศ. 1815-1897.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS6 .ฟ6 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS6 .ฟ6 2561] (2).
Chāttiphanwannā læ krabūankān fư̄nfū ʻattalak thāng chāttiphan Līsō̜ læ Yao nai lōk samai mai Bān Phētdam ʻAmphœ̄ Khaokhō̜ Čhangwat Phētchabūn / ชาติพันธุ์วรรณนาและกระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลีซอและเย้าในโลกสมัยใหม่ บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ / ประธานโครงการ เอกรินทร์ พึ่งประชา ; คณะทำงาน ดำรงพล อินทร์จันทร์ ... [และคนอื่น ๆ].

Ekarin Phungpracha, Damrongphon Inchan, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phākwichā Mānutsayawitthayā. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Mahāwitthayālai Rātchaphat Phētchabūn. Samnak Sinlapa læ Watthanatham. by เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2510- | ดำรงพล อินทร์จันทร์, 2515- | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชามานุษยวิทยา | มหาวิทยาลัยศิลปากร | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Phākwichā Mānutsayawitthayā Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018]Other title: Chāttiphanwannā læ krabūankān fư̄nfū ʻattalak thāng chāttiphan nai lōk samai mai Other title: ชาติพันธุ์วรรณนาและกระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในโลกสมัยใหม่.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.ล6 อ76 2561 ] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.ล6 อ76 2561 ] (1).
Chīwit dīkhưn thuk dān dūai kān "chāng mǣng" / ชีวิตดีขึ้นทุกด้าน ด้วยการ "ช่างแม่ง" / ผู้เขียน Sarah Knight ; ผู้แปล ฐานันดร วงศ์กิตติธร.

Knight, Sarah. Thānandō̜n Wongkittithō̜n. by ไนท์, ซาร่า | ฐานันดร วงศ์กิตติธร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bingkō, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ส57 น95 2561] (1). Checked out (3).
Chīwit pračham wan (rư̄angsan thammadā) : rūam rư̄angsan / ชีวิตประจำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา) : รวมเรื่องสั้น / จำลอง ฝั่งชลจิตร.

Chamlong Fungcholjitr, by จำลอง ฝั่งชลจิตร, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Short stories Publisher: Nakhō̜n Sī Thammarāt : Mǣobān, 2561 [2018] Publisher: นครศรีธรรมราช : แมวบ้าน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .จ658ช65 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .จ658ช65 2561] (2).
Chīwit mai tit kap kamčhat 7 kapdak khwāng khwāmsamret / ชีวิตไม่ติดกับ กำจัด 7 กับดักขวางความสำเร็จ / David M. R. Covey, Stephan M. Mardyks เขียน ; วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล.

Covey, David M. R., Mardyks, Stephan, Watthanā Wongchat, by โควีย์, เดวิด เอ็ม. อาร์, ค.ศ. 1966- | มาร์ไดคส์, สเตฟาน, ค.ศ. 1962- | วรรธนา วงษ์ฉัตร, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Move Publishing, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Move Publishing, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).
Chumchon sưksā kap kāntalāt chœ̄ng sangkhom / ชุมชนศึกษากับการตลาดเชิงสังคม / ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā. Sūn Mānusayawitthayāsirinthō̜n. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūn, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HF5415 .ช736 2561] (1). Checked out (1).
ตกหลุมรักให้เป็น / ริวโฮ โอคาวา เขียน ; ฉันชนก โอสถานนท์ แปล.

by โอคาวา, ริวโฮ, ค.ศ. 1956- | ฉันชนก โอสถานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย), 2556 [2013]Other title: Hau-abauto-yu-?.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BP605.ศ65 อ923 2556] (2). Checked out (1).
Tamrap ʻāhān Thai yō̜tniyom 4 phāk klāng nư̄a ʻĪsān tai / ตำรับอาหารไทยยอดนิยม 4 ภาค กลาง เหนือ อีสาน ใต้ / เรียบเรียงโดย ชมรมแม่บ้านอาหารไทย.

Chomrom Mǣbān ʻĀhān Thai. by ชมรมแม่บ้านอาหารไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phatthanā Sinlapāchīp, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : พัฒนาศิลปาชีพ, [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HECON TX 2015 668874] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: TX724.5.ท9 ต6482 2558] (1).
Tamrā kānpō̜ngkan læ raksā rōk thao nai phūpūai baowān = Prevention and management of the diabetic foot / ตำราการป้องกันและรักษาโรคเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน = Prevention and management of the diabetic foot / บรรณาธิการ ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์.

Natthaphong Khōsachunhanan. Kittiphan Rœ̄kkasēm. Thanawat Wasīnon. Krit khwanngœ̄n. Sāranāt 'Ō̜raphin. Sayām Thō̜ngprasœ̄t. Natthayā Patthamaphātphong. Thanop Sīsuwan. Dāowan Khunyotying. by ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ | กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม | ธนวัฒน์ วะสีนนท์ | กฤษณ์ ขวัญเงิน | สารนาถ อรพิน | สยาม ทองประเสริฐ | นัทธยา ปัทมภาสพงษ์ | ธนพ ศรีสุวรรณ | ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Thrik Thing, 2556 [2013] Publisher: [เชียงใหม่] : ทริค ธิงค์, 2556 [2013]Other title: Prevention and management of the diabetic foot.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WK 2013 637381] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: WK835 .ต64 2556] (2).
Tamrā mō̜dū Lānnā / ตำราหมอดูล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.

Sanan Thammathi, by สนั่น ธรรมธิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: OCC BF 2014 647176] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: BF1714.ท9 ส36 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: OCC BF 2014 647176] (1).
Sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m ʻĀsīan = ASEAN natural resource and environment / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน = ASEAN natural resource and environment / ประยูร วงศ์จันทรา.

Prayūn Wongčhanthrā, by ประยูร วงศ์จันทรา, 2522-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: ASEAN natural resource and environment.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC441.ฮ65 ป464 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC441.ฮ65 ป464 2561] (2).
Thitthāng phǣn phatthanā sētthakit læ sangkhom hǣng chāt chabap thī 12 (Phō̜.Sō̜. 2560-2564): rotfai khabūan thī 12 sū čhutmāi hǣng khwāmyangyư̄n rāingān sarupphon kānprachum pračham pī 2558 khō̜ng Sō̜Sō̜Chō̜. / ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) : รถไฟขบวนที่ 12 สู่จุดหมายแห่งความยั่งยืน รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2558 ของ สศช. / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Kānprachum Nonthaburī) by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การประชุม (2558 : นนทบุรี).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ECON HC 2015 663370] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HC445 .พ63236 2558] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC445 .พ63236 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC445 .พ63236 2558] (3).
 <<    1  2  3  4  ...  6    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)