New Books 2017-05 (Thai) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Reality fever / Reality fever / อริยา จินตพานิชการ.

ʻAriyā Čhintaphānitchakān. by อริยา จินตพานิชการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kantanā Phaplitching, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : กันตนา พับลิชชิ่ง, 2548 [2005]Other title: Rīanlitī fīwœ̄ Other title: เรียลลิตี้ฟีเวอร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN1992.8.ค53 อ45 2548] (1). Checked out (1).
Spa & aroma therapy : ธุรกิจน้ำมันหอมระเหยบำบัดเงินล้าน / วันเฉลิม จันทรากุล เรียบเรียง.

by วันเฉลิม จันทรากุล, 2510-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: [กรุงเทพฯ] : คุณพ่อ, 2546Other title: ธุรกิจน้ำมันหอมระเหยบำบัดเงินล้าน.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB925 .ว634] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: WB925 .ว634] (1).
The Secret : 9 ความลับแห่งอาเซียน / ผู้เขียน กองบรรณาธิการ SME Thailand.

by กองบรรณาธิการเอสเอ็มอี ไทยแลนด์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนคู่คิด, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC441 .ซ627 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC441 .ซ627 2555] (3).
You and me : the shining days in Beijing / [bian ji Jing Xiaomin ; Yigu fan yi].

by Jing, Xiaomin | Yigu, -1926.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Beijing : China Intercontinental Press, 2008Other title: Shining days in Beijing.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GV722 2008 .Y68 2008] (1).
Kotmāi khumkhrō̜ng phūbō̜riphōk / กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawa trakūnphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Kānsō̜n Khana Nitisāt. khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3276 .น33 2560] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3276 .น33 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3276 .น33 2560] (2). Checked out (11).
Kotmāi khumkhrō̜ng mō̜radok phūmpanyā thāng watthanatham / กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ; บรรณาธิการ เอกพงษ์ สารน้อย.

Yotsak Kōsaikānon, Ēakkaphong Sānnō̜i. by ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์, 2513- | เอกพงษ์ สารน้อย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3183 .ย55 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3183 .ย55 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3183 .ย55 2559] (1). Checked out (2).
Kotmāi thurakit = Business law / กฎหมายธุรกิจ = Business law / อรรยา สิงห์สงบ ... [และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์].

ʻAnyā Singsangop. Mahāwitthayālai Krungthēp. Khana Nitisāt. by อรรยา สิงห์สงบ | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Bangkok University, 2558 [2015] Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558 [2015]Other title: Business law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT920 .ก284 2558] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .ก284 2558] (3).
Kotmāi rǣngngān 2559 / กฎหมายแรงงาน 2559 / กองบรรณาธิการ ทิพย์สุคนธ์ วงษ์เมือง.

Thailand. Thipsukhon Wongmư̄ang. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammaniti Phrēt Čhamkat, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, [2559] [2016]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1264 2559ค] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1264 2559ค] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1264 2559ค] (2).
Kotmāi thōrakhamanākhom = Telecommunication law : kānkamkap dūlǣ kitčhakān læ čhatsan khlư̄n khwāmthī phrō̜m dūai phatthanākān samkhan nai Prathēt Saharatʻamērikā læ Sahaphāp Thōrakhamanākhom Rawāng Prathēt / กฎหมายโทรคมนาคม = Telecommunication law : การกำกับดูแลกิจการและจัดสรรคลื่นความถี่ พร้อมด้วยพัฒนาการสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ / จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

Čhintanā Phanomchaichayawat. by จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Telecommunication law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3487 .จ64 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3487 .จ64 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3487 .จ64 2560] (2). Checked out (1).
Kot hǣng khwāmsamret : kunčhǣ dō̜k samkhan nai kān plīan khwāmmungwang hai pen khwāmčhing / กฎแห่งความสำเร็จ : กุญแจดอกสำคัญในการเปลี่ยนความมุ่งหวังให้เป็นความจริง / เขียน ริวโฮ โอคาวา ; แปล นันทวิทย์ พรพิบูลย์.

ʻŌkhāwā, Riohō. Nanthawit Phō̜nphibūn. by โอคาวา, ริวโฮ, ค.ศ. 1956- | นันทวิทย์ พรพิบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Sāt hǣng Khwāmsuk (Prathēt Thai) , 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย), 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ส6 อ915 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ส6 อ915 2560] (1).
กระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม Koh Kood Resort จังหวัดตราด / โดย ทนตวรรณ คณะเจริญ.

Thanatawan Khanacharoen, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ทนตวรรณ คณะเจริญ, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Integrated marketing communications process of Koh Kood Resort Trad.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HF5415.123 .ท33 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HF5415.123 .ท33 2559] (1).
กระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ฐานศูนย์ในชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร / โดย สิทธิสมบูรณ์ เจริญพาณิชย์พันธ์.

Sittisomboon Charoenpanitpan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sangkhomsongkhro̜sāt. by สิทธิสมบูรณ์ เจริญพาณิชย์พันธ์, 2503- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Kānphatthanā Chumchon Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Bio-waste management process (zero base) of Ketpairao 3-4-5 Communities, Phrakanong District, Bangkok Metropolis.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TD804 .ส63 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TD804 .ส63 2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: TD804 .ส63 2555] (1).
กระบวนการพึ่งตนเองด้านอาหารและพลังงานของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / โดย ธนินท์ ศิริวรรณ.

Tanin Siriwan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sangkhomsongkhro̜sāt. by ธนินท์ ศิริวรรณ, 2510- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Kānphatthanā Chumchon Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Food and energy self reliance of Songsalueng Natural Agriculture Group Songsalueng Sub-district, Klang District, Rayong Province.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD9016.ท93ร7 ธ36 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD9016.ท93ร7 ธ36 2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HD9016.ท93ร7 ธ36 2555] (1).
กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในโครงการคลองสวยน้ำใส เทศบาลนครนนทบุรี / โดย หนึ่งฤทัย สุวรรณะ.

Nuengruthai Suwanna, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sangkhomsongkhro̜sāt. by หนึ่งฤทัย สุวรรณะ, 2515- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Kānphatthanā Chumchon Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Community committees' participation process in Klong Suay Num Sai Project, Nonthaburi Municipality.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TD613.ท9 ห36 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TD613.ท9 ห36 2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: TD613.ท9 ห36 2555] (1).
กระบวนการสร้างเนื้อหาสารและการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว / โดย ณัฐธนารีย์ วันหะรับ.

Natthanaree Wanharub, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ณัฐธนารีย์ วันหะรับ, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Content building and communications of travel bloggers.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: G149.7 .ณ63 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: G149.7 .ณ63 2559] (1).
Krāp Phračhaoyūhūa ratchakānthī 9 / กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 / ติณณา แดนเขตต์ เขียนเรื่องและรูปประกอบ ; มกุฏ อรฤดี บรรณาธิการ.

Tinnā Dǣnkhēt. Makut ʻŌ̜nrưdī, by ติณณา แดนเขตต์ | มกุฏ มกุฏอรฤดี, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phīsư̄a Dek Dek, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ผีเสื้อเด็ก ๆ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ต65 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ต65 2559] (2).
กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย อรรถวุฒิ สะสม.

Atthawut Sasom, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang. by อรรถวุฒิ สะสม, 2520- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) Other title: Marketing strategies for residential condomimiums located along water transportation routes in Bangkok.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5415.33.ท92ก4 อ471 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5415.33.ท92ก4 อ471 2558] (1).
Konlayut songsœ̄m kānʻō̜m hai kǣ wai phūyai phư̄a trīam kān khao sū wai phū sūngʻāyu : rāingān kānsưksā wičhai = Strategies to promote financial saving in adulthood to prepare for seniorhood / กลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ : รายงานการศึกษาวิจัย = Strategies to promote financial saving in adulthood to prepare for seniorhood / คณะผู้วิจัย, อิระณัฏฐ์ ลิขิตตระกาลกุล ... [และคนอื่น ๆ].

ʻIranat Likhittrakānkun. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ngmanut. Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān1-12. by อิระณัฏฐ์ ลิขิตตระกาลกุล | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān1-12, Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ngmanut, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559 [2016]Other title: Strategies to promote financial saving in adulthood to prepare for seniorhood.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.55.ก3 ก44 2559] (1).
Konlayut nōmnāo læ čhūngčhai khon = Influence : the psychology of persuasion / กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน = Influence : the psychology of persuasion / โรเบิร์ต บี. ชาลดินี ; ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา แปล.

Cialdini, Robert B. Suphikā Kunchō̜n Na ʻAyutthayā. by ชาลดินี, โรเบิร์ต บี | ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nokhūk, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2557 [2014]Other title: Influence : the psychology of persuasion.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.จ7 ช64 2557ก] (2).
Konlasāt khlātsik / กลศาสตร์คลาสสิก / สุธี บุญช่วย.

Suthī Bunchūai. by สุธี บุญช่วย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QA805 .ส74 2556] (1). Checked out (1).
 <<    1  2  3  4  ...  38    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305