รายการ

เข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่
ชื่อชั้นหนังสือ สารบัญ ประเภท  
New Books 2016-03 (Foreign) 716 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-03 (Thai) 1228 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-04 (Foreign) 403 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-04 (Thai) 666 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-05 (Foreign) 289 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-05 (Thai) 470 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-06 (Foreign) 346 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-06 (Thai) 662 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-07 (Foreign) 218 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-07 (Thai) 276 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-08 (Foreign) 401 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-08 (Thai) 515 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-09 (Foreign) 1 ฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-09 (Thai) 97 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-10 (Foreign) 29 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-10 (Thai) 205 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-11 (Foreign) 234 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-11 (Thai) 296 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-12 (Foreign) 326 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-12 (Thai) 362 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
 <<    1  2  3  4  5  ...  13    >>

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455