TUPRIDI-NEW BOOK-2019-02-01(THAI) Subscribe to this list

| Select titles to:
Prawattisāt Mālēsīa = [History of Malaysia] / ประวัติศาสตร์มาเลเซีย = [History of Malaysia] / เรียบเรียง รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Rongrō̜ng Wongʻōpʻō̜m. by รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thō̜t, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ทอร์ช, 2561 [2018]Other title: History of Malaysia.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS596 .ร24 2561] (2). Checked out (2).
Fan sip ratrī / ฝันสิบราตรี / นัตสึเมะ โซเซกิ ; น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ ... [และคนอื่น ๆ] แปล.

Natsume, Sōseki, Namthip Mētsēttha. by นัทซึเมะ, โซเซกิ, ค.ศ. 1867-1916 | น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (2).
Phongsāowa(phit)dān 7 Tulākhom 2551 / พงศาว(พิษ)ดาร 7 ตุลาคม 2551 / เจรจารึก โดย อัญชลี ไพรีรัก และกมลพร วรกุล.

ʻAnchalī Phairīrak. Kamonphō̜n Wō̜rakun. by อัญชลี ไพรีรัก | กมลพร วรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāʻaphai, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย, [2551] [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 682129] (1).
Phrarātchaniyom nai Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa phāk 2 / พระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ภาค 2 / มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย.

Vajiravudh, King of Siam, Mūnnithi Mahāmakutrātchawitthayālai. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS568 .ม32 2556 ล. 2] (1).
Phatthanākān khō̜ng kānklaiklīa khō̜phiphāt nai khadī pokkhrō̜ng khō̜ng Sān Pokkhrō̜ng Thai rawāng pī Phō̜.Sō̜. 2543 thưng Phō̜.Sō̜. 2558 / พัฒนาการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของศาลปกครองไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2558 / บรรณาธิการ ยงยุทธ อนุกูล.

Yongyut ʻAnukūn. Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Wičhai læ Wichākān. by ยงยุทธ อนุกูล | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Wichākān, Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2558 [2015]Other title: khō̜ng kān klaiklīa khō̜ phiphāt nai khadī pokkhrō̜ngkhō̜ng Other title: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของศาลปกครองไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1829 .พ63 2558] (1).
Phīt samphat thī 6 / พีช สัมผัสที่ 6 / [โรสสุคนธ์ ภัทรภาดา].

Rōtsukhon Phattharaphādā. by โรสสุคนธ์ ภัทรภาดา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2558? ] [2015?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF1321 .ร95 2558] (1).
Phūmpanyā ʻIndīa bōrān : prawattisāt læ pratyā thāngsāiklāng bǣp Phut Phrām Chēn / ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา ทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน / สุมาลี มหณรงค์ชัย.

Sumalī Mahanarongchai. by สุมาลี มหณรงค์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562 [2019]Other title: Phūmpanyā ʻIndīa bōrān : prawattisāt læ pratya Other title: ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: B131 .ส67 2562] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: B131 .ส67 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: B131 .ส67 2562] (1). Checked out (3).
Manut Krung Thēp... / มนุษย์กรุงเทพฯ / ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ.

Khwanchāi Damrongkhwan. by ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HT147.ท9 ข562 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT147.ท9 ข562 2560] (2).
Manut rān sadūak sư̄ / มนุษย์ร้านสะดวกซื้อ / เรื่องโดย มุราตะ ซายากะ ; แปลโดย พรรณวิมล จิตราวิริยะกุล.

Murata, Sayaka, Phanwimon Čhittrāwiriyakun. by มุราตะ ซายากะ, ค.ศ. 1979- | พรรณวิมล จิตราวิริยะกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: [Nonthaburī] : 'Animæk Buk, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : อนิแม็ก บุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ม7213ค53พ4715 2561] (1). Checked out (2). In transit (1).
Mō̜kkhā lātē mik rak phasom čhai hai nāi kāfǣ / มอคค่าลาเต้ มิกซ์รักผสมใจให้นายกาแฟ / ลูกชุบ เขียน.

Chonthichā Bunrattanaphithak. by ชลธิชา บุญรัตนพิทักษ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2550?] [2007?] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2550?] [2007?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ช452ม52 2550] (1).
Yō̜t naksư̄p ʻĀkhēčhi khōkorō, čhō̜m čhōn nākāk thō̜ngkham / ยอดนักสืบอาเคจิ โคโกะโร, จอมโจรหน้ากากทองคำ / เอะโดะงะวะ รัมโปะ ; วิยะดา คะวะงุจิ แปล.

Edogawa, Ranpo, Wiyadā Khāwāngučhi. by เอะโดะงะวะ, รัมโปะ, ค.ศ. 1894-1965 | วิยะดา คาวางุจิ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2561 [2018]Other title: Čhō̜m čhōn nākāk thō̜ngkham Other title: จอมโจรหน้ากากทองคำ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .อ7545ย53ว64 2561] (1). Checked out (2).
Yō̜t naksư̄p ʻĀkhēčhi Khōkorō, Kǣng mư̄ dam / ยอดนักสืบอาเคจิ โคโกะโร, แก๊งมือดำ / เอโดะงาวะ รัมโป ; อรรถ บุนนาค แปล.

Edogawa, Ranpo, ʻAt Bunnāk. by เอะโดะงะวะ, รัมโปะ, ค.ศ. 1894-1965 | อรรถ บุนนาค.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2561 [2018]Other title: Kǣng mư̄ dam Other title: แก๊งมือดำ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .อ7545ย526อ44 2561] (1). Checked out (1).
Yō̜t naksư̄p ʻĀkhēčhi khōkorō, dūang dāo hǣng ngaomư̄t / ยอดนักสืบอาเคจิ โคโกะโร, ดวงดาวแห่งเงามืด / เอะโดะงะวะ รัมโปะ ; พรพิรุณ กิจสมเจตน์ แปล.

Edogawa, Ranpo, Phō̜nphirun Kitsomčhēt. by เอะโดะงะวะ, รัมโปะ, ค.ศ. 1894-1965 | พรพิรุณ กิจสมเจตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2560 [2017]Other title: Dūang dāo hǣng ngaomư̄t Other title: ดวงดาวแห่งเงามืด.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .อ7545ย534พ43 2560] (1). Checked out (2).
Rūai dūai phalangčhit læ khwāmkhit tai samnưk = [How to get rich using the power of your mind] / รวยด้วยพลังจิตและความคิดใต้สำนึก = [How to get rich using the power of your mind] / แปลและเรียบเรียง นันทพล.

Nanthaphon. by นันทพล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻEm Bī ʻĒ, 2536 [1993] Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็มบีเอ, 2536 [1993]Other title: How to get rich using the power of your mind..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF371 .ร54 2536] (1).
Rahatyamērai : Rubaiyāt khō̜ng ʻŌmā Khaiyam kāntīkhwām thāng čhitwinyān / รหัสยเมรัย : รุไบยาต ของ โอมาร์ คัยยัม การตีความทางจิตวิญญาณ / โดย ปรมหังสา โยคานันทะ ; แปลเป็นภาษาไทยโดย Self-Realization Fellowship.

Yogananda, Paramahansa, Fitčhœ̄ran, ʻEtwœ̄t. by โยคานันท์, บรมหงส์, ค.ศ. 1893-1952 | ฟิตซ์เจอรัลด์, เอ็ดเวิร์ด, ค.ศ. 1809-1883 | Self-Realization Fellowship.

Edition: ฉบับภาษาไทยตีพิมพ์ครั้งที่ 1, 2562.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Other title: Rahatyamērai : Rubaiyāt Other title: Rubaiyāt khō̜ng ʻŌmā Khaiyam kāntīkhwām thāng čhitwinyān Other title: รหัสยเมรัย : รุไบยาต | รุไบยาต ของ โอมาร์ คัยยัม การตีความทางจิตวิญญาณ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PK6433 .ย946 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PK6433 .ย946 2562] (2).
Rō̜i rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk. 2 / ร้อยเรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก. 2 / ฟรันเชสกา คาวัลโล และ เอเลนา ฟาวิลลี เขียน ; สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ และ พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Favilli, Elena. Cavallo, Francesca. Siriyakorn Pukkavesa, Saraichat Čhīraphǣt. Ploysang Akyard. by ฟาวิลลี, เอเลนา | คาวัลโล, ฟรันเชสกา | สิริยากร พุกกะเวส, 2517- | ศรัยฉัตร จีระแพทย์ | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile; Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561 [2018]Other title: 100 rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk. Other title: Good night stories for rebel girls : rō̜i rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk. Other title: 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก. | Good night stories for rebel girls : ร้อยเรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT3207 .ฟ65 2561 ล. 2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CT3207 .ฟ65 2561 ล. 2] (2). Checked out (1).
Rabō̜p latthi sangkhomniyom ʻattalak Čhīn / ระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน / ของ หวงอีปิง ; อารยา เทพสถิตย์ศิลป์ และคณะ แปล.

Huang, Yibing. Araya Thēpsathitsin. by หวง, อีปิง | อารยา เทพสถิตย์ศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (1).
Rak khō̜ng khon khlao / รักของคนเขลา / ทานิซากิ จุนอิจิโร ; พรพิรุณ กิจสมเจตน์ แปล.

Tanizaki, Jun'ichiro, Phō̜nphirun Kitsomčhēn. by ทานิซากิ, จุนิจิโร, ค.ศ. 1886-1965 | พรพิรุณ กิจสมเจตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ท643ฉ62พ43 2561] (1).
Rak rawāng rop / รักระหว่างรบ / เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.

Hemingway, Ernest, ʻĀsā Khō̜čhitmēt, by เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์, ค.ศ. 1899-1961 | อาษา ขอจิตต์เมตต์, 2451-2519.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ฮ76ฟ87 อ65 2561] (1).
Rāingān kānprachum Kānprachum Wichākān Banditsưksā Radap Chāt khrang thī 13 / รายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 / จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ; บรรณาธิการ อรรถพล ควรเลี้ยง และ สุกัญญา บูรณเดชาชัย.

Kānprachum Wichākān Banditsưksā Radap Chāt Mahāwitthayālai Chīang Mai) Attapol Kuanliang. Sukanya Buranadechachai, Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt. Mahāwitthayālai Rātchaphat Phibūnsongkhrām. Witthayālai Kānčhatkān læ Phatthanā Thō̜ngthin. Rōngrīan Sēnāthikān Thahān Bok. Sūan Banditsưksā. by การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 13 : 2561 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | อรรถพล ควรเลี้ยง | สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2503- | สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น | โรงเรียนเสนาธิการทหารบก. ส่วนบัณฑิตศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Z7165.ท9 ก633 2561ก] (1).
 <<    1  2  3  4  5    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)