New Books 2017-08(Thai) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Full-time director, part-time loser / Full-time director, part-time loser / ธนชาติ ศิริภัทราชัย.

Thanachāt Siriphattharāchai. by ธนชาติ ศิริภัทราชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1998.3.ธ32ก3 2560] (2).
GC-MS lakkān thūapai læ kānprayukchai / GC-MS หลักการทั่วไปและการประยุกต์ใช้ / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย.

Wīrawan Leksakunchai. by วีรวรรณ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [ 2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QD79.ก6 ว645 2559] (1).
Global change. 3 / Global change. 3 / วรากรณ์ สามโกเศศ.

Warākō̜n Sāmkōsēt. by วรากรณ์ สามโกเศศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openworlds, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM831 .ว462 2560 ล. 3] (1). Checked out (1).
Incoterms 2010 : khō̜toklong kānsongmō̜p sinkhā rawāng prathēt WXW. FCA. CPT. CIP. DAT. DAP. DDP. FAS. FOB. CFR. CIF / Incoterms 2010 : ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ WXW. FCA. CPT. CIP. DAT. DAP. DDP. FAS. FOB. CFR. CIF / ฐาปนา บุญหล้า, นงลักษณฺ์ นิมิตรภูวดล.

Thāpanā Bunlā Nonglak Nimitphuwadon. by ฐาปนา บุญหล้า | นงลักษณฺ์ นิมิตรภูวดล.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Samnakphim Mūnnithi Sathāban Lōčhittik hǣng ʻĒchīa, 2558?] [2015?] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย, 2558?] [2015?]Other title: Khō̜toklong kānsongmō̜p sinkhā rawāng prathēt Other title: ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ.Availability: No items available Checked out (1).
Microsoft Office 2016 chabap sombūn rīanrū dūai tonʻēng / Microsoft Office 2016 ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง / สุธีร์ นวกุล.

Suthī Nawakun. by สุธีร์ นวกุล.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (2).
Nonviolence Santiwithī sēnthāng sū santiphāp / Nonviolence สันติวิธี เส้นทางสู่สันติภาพ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Chaiwat Sathāʻānan, 1955- by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559 [2016]Other title: Santiwithī sēnthāng sū santiphāp Other title: สันติวิธี เส้นทางสู่สันติภาพ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM1281 .ช64 2559] (2). Checked out (1).
P.E.T. khūmư̄ sō̜n phō̜mǣ hai pen phō̜mǣ thī keng læ mī čhittawitthayā nai kānlīang lūk dūai withīkān thī dī / P.E.T. คู่มือสอนพ่อแม่ ให้เป็นพ่อแม่ที่เก่ง และมีจิตวิทยาในการเลี้ยงลูกด้วยวิธีการที่ดี / เขียนโดย โทมัส กอร์ดอน ; แปลโดย ศรีสุชา พิศาลบุตร แมคเคบบ์.

Gordon, Thomas, Sīsuchā phisānbut Mǣkkhēp. by กอร์ดอน, โทมัส, ค.ศ. 1918--2002 | ศรีสุชา พิศาลบุตร แมคเคบบ์.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : bō̜risat Bī Mīdīa Krup, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท บี มีเดีย กรุ๊ป, 2560 [2017]Other title: Khūmư̄ sō̜n phō̜mǣ hai pen phō̜mǣ thī keng læ mī čhittawitthayā nai kānlīang lūk dūai withīkān thī dī Other title: คู่มือสอนพ่อแม่ ให้เป็นพ่อแม่ที่เก่ง และมีจิตวิทยาในการเลี้ยงลูกด้วยวิธีการที่ดี.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HQ769 .ก524 2560] (1).
Production of furfural by dehydration of xylose using SO3H-MCM-41 catalyst / by Sunanta Kaiprommarat.

by Sunanta Kaiprommarat, 1991- | Thammasat University. Faculty of Science and Technology.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thani, Thailand] : Faculty of Science and Technology, Thammasat University, [2016]Dissertation note: Thesis (M.Sc. (Chemistry))--Thammasat University, 2016. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QD405 .S863 2016] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QD405 .S863 2016] (1).
Sampo Yoshi ; [læ], Benja-win / Sampo Yoshi ; [และ], Benja-win / ฮิเดโตชิ อูเมกิ.

Hidētōchi, ʻŪmēki. by ฮิเดโตชิ, อูเมกิ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sư̄dī, 2560 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สื่อดี, 2560 [2016]Other title: Sampō yōchi dī 3 fāi Other title: Bēnčha-win Other title: ซัมโป โยชิ ดี 3 ฝ่าย | เบญจ-วินส์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD70.ญ6 ฮ63 2560] (2).
Securing peace and prosperity / [edited by Sarah S. Aneel, Uzma T. Haroon, Imrana Niazi].

by Aneel, Sarah S | Haroon, Uzma T | Niazi, Imrana | Sustainable Development Policy Institute.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Lahore, Pakistan : Sang-e-Meel Publications, 2017Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC430.6.Z9E5 S43 2017] (5), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HC430.6.Z9E5 S43 2017] (1).
Siam discovery Sayām manut sathit / Siam discovery สยาม มนุษย์ สถิต / คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง.

Khanchat Rangsīkānsō̜ng. by คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5430.6.ท9 ค632 2558] (1). Checked out (1).
Signals and systems / Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, with S. Hamid Nawab.

by Oppenheim, Alan V, 1937- | Willsky, Alan S | Nawab, Syed Hamid.

Edition: 2nd ed., Pearson New International edition.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Essex, England : Pearson Education Limited, c2014Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QA402 .O67 2014] (1).
StarUp khit hai dang tham hai rūai / StartUp คิดให้ดัง ทำให้รวย / ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ.

Natthaphon Praditthaphonlœ̄t. by ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Mōmēntam, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โมเมนตั้ม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD62.5 .ณ638 2560ก] (1).
The audio engineer's handbook / The audio engineer's handbook / โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์.

Yōthin Ritthiphongchūsit. by โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Wīn Sakhwǣ Čhamkat, 2549 [ 2006] Publisher: กรุงเทพฯ : วีล สแควร์, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TA365 .ย936 2549] (1).
The last hero : chīwit læ khwāmtāi khō̜ng lūkphūchāi chư̄ Sư̄p Nākhasathīan / The last hero : ชีวิตและความตายของลูกผู้ชายชื่อ สืบ นาคะเสถียร / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

Wanchai Tantiwitthayāphithak, by วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAbuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2558 [2015]Other title: Chīwit læ khwāmtāi khō̜ng lūkphūchāi chư̄ Sư̄p Nākhasathīan Other title: ชีวิตและความตายของลูกผู้ชายชื่อ สืบ นาคะเสถียร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SD414.ท9 ว63 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SD414.ท9 ว63 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SD414.ท9 ว63 2558] (2).
The nerd of microsoft / The nerd of microsoft / โสภณ ศุภมั่งมี.

Sōphon Suphamangmī. by โสภณ ศุภมั่งมี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QA76.2.ส94ก3 2560] (2).
Try! trīam sō̜p wat radap JLPT N1 / Try! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N1 / ผู้เขียน คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) ; ผู้แปล ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์.

Piyanut Wiriyēnawat. Khanāčhān Sathāban Watthanatham hǣng ʻĒchīa. by ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ | คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāsā læ Watthanatham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2557 [2014]Other title: Trīam sō̜p wat radap JLPT N1 Other title: เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N1.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LANG&LIT PL 2014 642833] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL535 .ท96 2557] (2). Checked out (1). In transit (1).
Try! trīam sō̜p wat radap JLPT N2 / Try! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N2 / ผู้เขียน คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) ; ผู้แปล เมธี ธรรมพิภพ.

Mēthī Thamphiphop. Khanāčhān Sathāban Watthanatham hǣng ʻĒchīa. by เมธี ธรรมพิภพ | คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāsā læ Watthanatham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2557 [2014]Other title: Trīam sō̜p wat radap JLPT N2 Other title: เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N2.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL535 .ท963 2557] (2). Checked out (2).
Try! trīam sō̜p wat radap JLPT N3 / Try! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N3 / ผู้เขียน คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) ; ผู้แปล เมธี ธรรมพิภพ.

Metee Thampipop. Khanāčhān Sathāban Watthanatham hǣng ʻĒchīa. by เมธี ธรรมพิภพ | คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāsā læ Watthanatham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2557 [2014]Other title: Trīam sō̜p wat radap JLPT N3 Other title: เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N3.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LANG&LIT PL 2014 642848] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL535 .ท965 2557] (3). Checked out (1).
Try! trīam sō̜p wat radap JLPT N4 / Try! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N4 / ผู้เขียน คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) ; ผู้แปล กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม.

Khanāčhān Sathāban Watthanatham hǣng ʻĒchīa. Kō̜ng Bannāthikān Samnakphim Phāsā læ Watthanatham. by คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย | กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāsā læ Watthanatham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2560 [2017]Other title: Trīam sō̜p wat radap JLPT N4 Other title: เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N4.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL535 .ท967 2560] (2). Checked out (2).
 <<    1  2  3  4  5  ...  34    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305