TUPRIDI-NEW BOOK-2018-12-01(THA) Subscribe to this list

| Select titles to:
Thitthāng rǣngngān nō̜k rabop : kānwikhro̜ khō̜mūn kānsamrūat rǣngngān nō̜k rabop Samnakngān Sathiti hǣng Chāt pī Phō̜.Sō̜. 2548-2554 / ทิศทางแรงงานนอกระบบ : การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548-2554 / จัดทำโดย แผนงานติดตามสถานการณ์ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ (Health Equity Monitoring Project) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข ; [คณะผู้จัดทำ ภูษิต ประคองสาย ... [และคนอื่น ๆ]].

Phūsit Prakhō̜ngsāi. Thailand. Samnakngān Phatthanā Nayōbāi Sukkhaphāp rawāng Prathēt. Phǣnngān Tittām Sathānakān Khwāmpentham dān Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ภูษิต ประคองสาย | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. แผนงานติดตามสถานการณ์ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Phatthanā Nayōbāi Sukkhaphāp rawāng Prathēt, Krasūang Sāthāranasuk, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2556 [2013]Other title: Thitthāng rǣngngān nō̜k rabop : kānwikhro̜ khō̜mūn kānsamrūat rǣngngān nō̜k rabop khong Samnakngān Sathiti hǣng Chāt pī Phō̜.Sō̜. 2548-2554 Other title: ทิศทางแรงงานนอกระบบ : การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548-2554.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD8700.55 .ท65 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2013 662769] (1). Checked out (1).
Nawattakam 6.0-- platform-- plīan ʻanākhot / นวัตกรรม 6.0-- platform-- เปลี่ยนอนาคต / สมคิด ลวางกูร.

Somkhit Lawāngkūn. by สมคิด ลวางกูร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakkusōdō̜ Čhamkat, [2561?] [2018?] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักกุโสดอ จำกัด, [2561?] [2018?]Other title: Nawattakam 6.0 platform-- plīan ʻanākhot Other title: Khamphī thō̜ngkham : khūmư̄ prachāchon-- phư̄a kānkhapkhlư̄an Prathēt Thai Other title: นวัตกรรม 6.0 platform-- เปลี่ยนอนาคต | คัมภีร์ทองคำ : คู่มือประชาชน-- เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HM831 .ส426 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM831 .ส426 2561] (2).
Nakkhīan ʻamata sō̜ngphanhārō̜ihāsipčhet / นักเขียนอมตะ 2557 / มูลนิธิอมตะ.

Amata foundation. by มูลนิธิอมตะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: krung thēp... : Mūnnithi ʻAmata, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2558 [2015]Other title: ʻĀčhin Pančhaphan : nakkhīan ʻamata 2557 Other title: อาจินต์ ปัญจพรรค์ : นักเขียนอมตะ 2557.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ55 ฮ75 2558] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ55 ฮ75 2558] (1).
Nīn ʻĀmsotrō̜ng : chāi khon rǣk phū yīap dūang čhanthra = First Man : The Life of Neil A. Armstrong / นีล อาร์มสตรอง : ชายคนแรกผู้เหยียบดวงจันทร์ = First Man : The Life of Neil A. Armstrong / เจมส์ อาร์. แฮนเซน เขียน ; ภูษณิศา เขมะเสวี แปล.

Hansen, James R. Poosanisa Khemasevee. by แฮนเซน, เจมส์ อาร์ | ภูษณิศา เขมะเสวี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2561 [2018]Other title: First Man : The Life of Neil A. Armstrong.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TL789.85.อ64 ฮ837 2561 ] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TL789.85.อ64 ฮ837 2561] (2).
Nayōbāi sāthārana kānwāngphǣn læ kānčhatkān chœ̄ngkonlayut = Public policy, strategic planning, and strategic management / นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ = Public policy, strategic planning, and strategic management / โดย ณัฐกริช เปาอินทร์.

Nutthakrit Paoʻin. Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt. Khana Ratthaprasāsanasāt. Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā. by ณัฐกริช เปาอินทร์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์. โครงการเอกสารและตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā Khana Ratthaprasāsanasāt Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Public policy, strategic planning, and strategic management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1525.น49 ณ63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1525.น49 ณ63 2561] (1). Checked out (2).
Bon kaoʻī rō̜n rư̄ang phūčhatkān Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai yuk "mā rūai pai rūai" / บนเก้าอี้ร้อนเรื่องผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยุค "มารวย ไปรวย" / มารวย ผดุงสิทธิ์.

Mārūai Phadungsit, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by มารวย ผดุงสิทธิ์, 2472- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIN HG 2013 636215] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.55.ก3 ม64 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2013 636215] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2013 636215] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: FIN HG 2013 636215] (1). Checked out (1).
Banthưk khwāmsongčham khō̜ng Bātlūang Dœ Bǣt kīeokap chīwit læ mō̜ranakam khō̜ng Kō̜ngsatang Fō̜nkhō̜n ʻēkʻakkhara mahā sēnābō̜dī hǣng Phra Nārāi, Phračhao Krung Sayām phrō̜m dūai chœ̄ngʻat khō̜ng, ʻAngrī Brǣnāt, Ǣt. Chī. / บันทึกความทรงจำของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน เอกอัครมหาเสนาบดีแห่งพระนารายณ์, พระเจ้ากรุงสยาม พร้อมด้วยเชิงอรรถ ของ ฌัง ครางส์, อังรี แบรนาร์ด, แอ็ส. ชี. / แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร.

Beze, Claude de, San Thēwarak Komonbut, Drans, Jean. Bernard, Henri, by แบส, โคลด เดอ, ค.ศ. 1657-1695 | สันต์ เทวรักษ์ โกมลบุตร, 2451-2521 | ครางส์, ฌัง | แบรนาร์ด, อังรี, ค.ศ. 1889-1975.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Other title: Banthưk khwāmsongčham khō̜ng Bātlūang Dœ Bǣt kīeokap chīwit læ mō̜ranakam khō̜ng Kō̜ngsatang Fō̜nkhō̜n Other title: Banthưk khwāmsongčham khō̜ng Bātlūang Dœ Bǣt kīeokap mō̜ranakam khō̜ng Kō̜ngsatang Fō̜nkhō̜n Other title: Banthưk khwāmsongčham khō̜ng Bātlūang Dœ Bǣt kīeokap chīwit læ mō̜ranakam khō̜ng Kō̜ngsatang Fō̜nkhō̜n ʻēk ʻakkhara mahā sēnābō̜dī hǣng Phra Nārāi Mahārāt hǣng Krung Sī ʻAyutthayā Rātchaʻānāčhak Sayām Other title: บันทึกความทรงจำ ของ บาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน | บันทึกความทรงจำของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน | บันทึกความทรงจำของ บาทหลวงเดอะแบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของ ก็องสตังซ์ ฟอลคอน เอกอัครมหาเสนาบดีแห่งพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ฟ54 บ8 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ฟ54 บ8 2561] (2).
Banthưk rư̄ang dēn rāngwan Phra Pokklao. Thō̜ngthin kap bō̜rikān sāthārana / บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า. ท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ / [บรรณาธิการต้นฉบับ อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร].

ʻŌ̜rathai Kokphon, Wilāwan Hongnakhō̜n. Sathāban Phra Pokklao. Sathāban Phra Pokklao. Witthāyalai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by อรทัย ก๊กผล, 2506- | วิลาวัณย์ หงษ์นคร | สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Other title: Thō̜ngthin kap bō̜rikān sāthārana Other title: ท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก2 บ629 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7153.3.ก2 บ629 2560] (1).
Patirūp sukkhaphāp : patirūp chīwit læ sangkhom. Lēm 4 / ปฏิรูปสุขภาพ : ปฏิรูปชีวิตและสังคม. เล่ม 4 / อำพล จินดาวัฒนะ.

Umpon Jindawattana. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by อำพล จินดาวัฒนะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2555 [2012]Other title: Patirūp sukkhaphāp : patirūp chīwit læ sangkhom : banthưk kanpatirū rabop sukkhaphāp. Other title: ปฏิรูปสุขภาพ : ปฏิรูปชีวิตและสังคม : บันทึกการปฏิรูประบบสุขภาพ..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WA540.JT3 อ734 2555 ล. 4] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WA 2012 640944] (1).
Prachākhom ʻĀsīan : māyā khati læ khwāmpen čhing = ASEAN community : myth and reality / ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง = ASEAN community : myth and reality / ปราณี ทิพย์รัตน์.

Pranee Thipparat. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. Phāk Wichā Khwāmsamphan rawāng Prathēt. by ปราณี ทิพย์รัตน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Khwāmsamphan rawāng Prathēt Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: ASEAN community : myth and reality.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS525.8 .ป463 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS525.8 .ป463 2561] (1). Checked out (3).
Prachāniyom : khwāmrū chabap phokphā / ประชานิยม : ความรู้ฉบับพกพา / Cas Mudde, Cristobal Rovira Kaltwasser ; เกษียร เตชะพีระ แปล.

Mudde, Cas. Kasīan Tēchaphīra. Rovira Kaltwasser, Cristobal. by มูด์เด, คาส | เกษียร เตชะพีระ | โรวีรา คัลต์วัสเซอร์, คริสโตวัล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JC423 .ม733 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC423 .ม733 2561] (2). Checked out (3).
Prachum khamhaikān Krung Sī ʻAyutthayā rūam 3 rư̄ang / ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง / กองบรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ หมุนลี, อุดมลักษณ์ ศรีเทพ.

Latdāwan Munlī. ʻUdomlak Sīthēp. by ลัดดาวัลย์ หมุนลี | อุดมลักษณ์ ศรีเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS578 .ป422 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS578 .ป422 2561] (1). Checked out (1).
Prawattisāt kāntō̜sū ʻānāčhak Malāyū pāttānī 1785-1954 / ประวัติศาสตร์การต่อสู้อาณาจักรมลายูปาตานี 1785-1954 / นิก อนูอาร์ นิก มะฮ์มูด ; แปลโดย อับดุลรอยะ ปาแนมาแล, อัตถากร หะยีอาแว.

Anuar Nik Mahmud, Nik. Abdulroya Panaemalae, Atthākorn Hayīʻāwǣ. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Mutsalimsưksā. by อนูอาร์ นิก มะฮ์มูด, นิก | อับดุลรอยะ ปาแนมาแล, 2510- | อัตถากร หะยีอาแว | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Mutsalimsưksā Sathāban ʻĒchīasưksā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2554?] [2011?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2554?] [2011?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS588.ต9 อ38 2554] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ต9 อ38 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS588.ต9 อ38 2554] (1). Checked out (1).
Prawattisāt kānʻō̜kbǣp = History of design / ประวัติศาสตร์การออกแบบ = History of design / จรุงยศ อรัณยะนาค.

Čharungyot ʻAranyanāk. by จรุงยศ อรัณยะนาค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NK1175 .จ472 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NK1175 .จ472 2561] (2). Checked out (1).
Prawattisāt lōk / ประวัติศาสตร์โลก / พรหมพร พิชชานันท์ เรียบเรียง.

Phromphō̜n Pichanan. by พรหมพร พิชชานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nōbœ̄nbuk, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D24 .พ445 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: D24 .พ445 2561] (1). Checked out (3).
Prathēt Čhīn bon sēnthāng sangkhomniyom / ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยม / เจิ้นเชียง เขียน ; สืบพงศ์ ช้างบุญชู และ พลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์ แปล.

Zheng, Chian. Sư̄pphong Chāngbunchū. Phonsak Rư̄angpanyārōt. by เจิ้น, เชียง | สืบพงศ์ ช้างบุญชู | พลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HX418.5 .จ73 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HX418.5 .จ73 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HX418.5 .จ73 2561] (2).
ประเพณี พิธีกรรม การทำนาโบราณล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CUST GT 2013 636600] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: GT5899.ข6 ส36 2556] (1).
Patčhai thī mī phon tō̜ khwāmsamret nai kāndamnœ̄n ngān wisāhakit phư̄a sangkhom thī mī phon tō̜ kānphatthanā sētthakit thānrāk khō̜ng prathēt : rāingān kānsưksā / ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ : รายงานการศึกษา / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน ; [คณะทำงานศึกษาวิจัย สายฝน ธรรมวิชิต ... [และคนอื่น ๆ]].

Sāifon Thamwichit. Thailand. Krom Kānphatthanā Chumchon. Klumngān Wičhai læ Phatthanā. Thailand. Krom Kānphatthanā Chumchon. Sathāban Kānphatthanā Chumchon. by สายฝน ธรรมวิชิต | กรมการพัฒนาชุมชน. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา | กรมการพัฒนาชุมชน. สถาบันการพัฒนาชุมชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Kānphatthanā Chumchon Krom Kānphatthanā Chumchon, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).
Pit thǭng lang phra : "khāočhai khāothưng lǣo čhưng phatthanā" sư̄psān nǣo phrarātchadamri / ปิดทองหลังพระ : "เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา" สืบสานแนวพระราชดำริ / ธนาคารไทยพาณิชย์.

Thanākān Thai Phanit. by ธนาคารไทยพาณิชย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thanākān Thai Phanit, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2554 [2011]Other title: Sư̄psān nǣo phrarātchadamri pit thǭng lang phra Other title: สืบสานแนวพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445.ฮ9พ6 ป63 2554] (2).
Phūnam nakbō̜rihān kap kānphatthanā sapphayākō̜nmanut = Leaders, managers, and HRD / ผู้นำ นักบริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Leaders, managers, and HRD / ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี.

Siraphatsǭn Wongthǭngdī. by ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkǭnmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Leaders, managers, and HRD.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD57.7 .ศ644 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD57.7 .ศ644 2561] (2).
 <<    1  2  3  4  5  6    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)