TUPRIDI-NEW BOOK-2018-12-01(THA) บอกรับชั้นหนังสือนี้

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Thitthāng rǣngngān nō̜k rabop : kānwikhro̜ khō̜mūn kānsamrūat rǣngngān nō̜k rabop Samnakngān Sathiti hǣng Chāt pī Phō̜.Sō̜. 2548-2554 / ทิศทางแรงงานนอกระบบ : การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548-2554 / จัดทำโดย แผนงานติดตามสถานการณ์ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ (Health Equity Monitoring Project) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข ; [คณะผู้จัดทำ ภูษิต ประคองสาย ... [และคนอื่น ๆ]].

Phūsit Prakhō̜ngsāi. Thailand. Samnakngān Phatthanā Nayōbāi Sukkhaphāp rawāng Prathēt. Phǣnngān Tittām Sathānakān Khwāmpentham dān Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ภูษิต ประคองสาย | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. แผนงานติดตามสถานการณ์ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Phatthanā Nayōbāi Sukkhaphāp rawāng Prathēt, Krasūang Sāthāranasuk, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2556 [2013]Other title: Thitthāng rǣngngān nō̜k rabop : kānwikhro̜ khō̜mūn kānsamrūat rǣngngān nō̜k rabop khong Samnakngān Sathiti hǣng Chāt pī Phō̜.Sō̜. 2548-2554 Other title: ทิศทางแรงงานนอกระบบ : การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548-2554.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD8700.55 .ท65 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2013 662769] (1). Checked out (1).
Nawattakam 6.0-- platform-- plīan ʻanākhot / นวัตกรรม 6.0-- platform-- เปลี่ยนอนาคต / สมคิด ลวางกูร.

Somkhit Lawāngkūn. by สมคิด ลวางกูร.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakkusōdō̜ Čhamkat, [2561?] [2018?] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักกุโสดอ จำกัด, [2561?] [2018?]Other title: Nawattakam 6.0 platform-- plīan ʻanākhot Other title: Khamphī thō̜ngkham : khūmư̄ prachāchon-- phư̄a kānkhapkhlư̄an Prathēt Thai Other title: นวัตกรรม 6.0 platform-- เปลี่ยนอนาคต | คัมภีร์ทองคำ : คู่มือประชาชน-- เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HM831 .ส426 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM831 .ส426 2561] (2).
Nakkhīan ʻamata sō̜ngphanhārō̜ihāsipčhet / นักเขียนอมตะ 2557 / มูลนิธิอมตะ.

Amata foundation. by มูลนิธิอมตะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: krung thēp... : Mūnnithi ʻAmata, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2558 [2015]Other title: ʻĀčhin Pančhaphan : nakkhīan ʻamata 2557 Other title: อาจินต์ ปัญจพรรค์ : นักเขียนอมตะ 2557.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ55 ฮ75 2558] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ55 ฮ75 2558] (1).
Nīn ʻĀmsotrō̜ng : chāi khon rǣk phū yīap dūang čhanthra = First Man : The Life of Neil A. Armstrong / นีล อาร์มสตรอง : ชายคนแรกผู้เหยียบดวงจันทร์ = First Man : The Life of Neil A. Armstrong / เจมส์ อาร์. แฮนเซน เขียน ; ภูษณิศา เขมะเสวี แปล.

Hansen, James R. Poosanisa Khemasevee. by แฮนเซน, เจมส์ อาร์ | ภูษณิศา เขมะเสวี.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2561 [2018]Other title: First Man : The Life of Neil A. Armstrong.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TL789.85.อ64 ฮ837 2561 ] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TL789.85.อ64 ฮ837 2561] (1). Checked out (1).
Nayōbāi sāthārana kānwāngphǣn læ kānčhatkān chœ̄ngkonlayut = Public policy, strategic planning, and strategic management / นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ = Public policy, strategic planning, and strategic management / โดย ณัฐกริช เปาอินทร์.

Nutthakrit Paoʻin. Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt. Khana Ratthaprasāsanasāt. Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā. by ณัฐกริช เปาอินทร์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์. โครงการเอกสารและตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā Khana Ratthaprasāsanasāt Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Public policy, strategic planning, and strategic management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1525.น49 ณ63 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1525.น49 ณ63 2561] (1). Checked out (1).
Bon kaoʻī rō̜n rư̄ang phūčhatkān Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai yuk "mā rūai pai rūai" / บนเก้าอี้ร้อนเรื่องผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยุค "มารวย ไปรวย" / มารวย ผดุงสิทธิ์.

Mārūai Phadungsit, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by มารวย ผดุงสิทธิ์, 2472- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIN HG 2013 636215] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.55.ก3 ม64 2556] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2013 636215] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2013 636215] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: FIN HG 2013 636215] (1).
Banthưk khwāmsongčham khō̜ng Bātlūang Dœ Bǣt kīeokap chīwit læ mō̜ranakam khō̜ng Kō̜ngsatang Fō̜nkhō̜n ʻēkʻakkhara mahā sēnābō̜dī hǣng Phra Nārāi, Phračhao Krung Sayām phrō̜m dūai chœ̄ngʻat khō̜ng, ʻAngrī Brǣnāt, Ǣt. Chī. / บันทึกความทรงจำของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน เอกอัครมหาเสนาบดีแห่งพระนารายณ์, พระเจ้ากรุงสยาม พร้อมด้วยเชิงอรรถ ของ ฌัง ครางส์, อังรี แบรนาร์ด, แอ็ส. ชี. / แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร.

Beze, Claude de, San Thēwarak Komonbut, Drans, Jean. Bernard, Henri, by แบส, โคลด เดอ, ค.ศ. 1657-1695 | สันต์ เทวรักษ์ โกมลบุตร, 2451-2521 | ครางส์, ฌัง | แบรนาร์ด, อังรี, ค.ศ. 1889-1975.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Other title: Banthưk khwāmsongčham khō̜ng Bātlūang Dœ Bǣt kīeokap chīwit læ mō̜ranakam khō̜ng Kō̜ngsatang Fō̜nkhō̜n Other title: Banthưk khwāmsongčham khō̜ng Bātlūang Dœ Bǣt kīeokap mō̜ranakam khō̜ng Kō̜ngsatang Fō̜nkhō̜n Other title: Banthưk khwāmsongčham khō̜ng Bātlūang Dœ Bǣt kīeokap chīwit læ mō̜ranakam khō̜ng Kō̜ngsatang Fō̜nkhō̜n ʻēk ʻakkhara mahā sēnābō̜dī hǣng Phra Nārāi Mahārāt hǣng Krung Sī ʻAyutthayā Rātchaʻānāčhak Sayām Other title: บันทึกความทรงจำ ของ บาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน | บันทึกความทรงจำของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน | บันทึกความทรงจำของ บาทหลวงเดอะแบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของ ก็องสตังซ์ ฟอลคอน เอกอัครมหาเสนาบดีแห่งพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ฟ54 บ8 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ฟ54 บ8 2561] (2).
Banthưk rư̄ang dēn rāngwan Phra Pokklao. Thō̜ngthin kap bō̜rikān sāthārana / บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า. ท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ / [บรรณาธิการต้นฉบับ อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร].

ʻŌ̜rathai Kokphon, Wilāwan Hongnakhō̜n. Sathāban Phra Pokklao. Sathāban Phra Pokklao. Witthāyalai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by อรทัย ก๊กผล, 2506- | วิลาวัณย์ หงษ์นคร | สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Other title: Thō̜ngthin kap bō̜rikān sāthārana Other title: ท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ.Availability: No items available Checked out (1).
Patirūp sukkhaphāp : patirūp chīwit læ sangkhom. Lēm 4 / ปฏิรูปสุขภาพ : ปฏิรูปชีวิตและสังคม. เล่ม 4 / อำพล จินดาวัฒนะ.

Umpon Jindawattana. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by อำพล จินดาวัฒนะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2555 [2012]Other title: Patirūp sukkhaphāp : patirūp chīwit læ sangkhom : banthưk kanpatirū rabop sukkhaphāp. Other title: ปฏิรูปสุขภาพ : ปฏิรูปชีวิตและสังคม : บันทึกการปฏิรูประบบสุขภาพ..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WA540.JT3 อ734 2555 ล. 4] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WA 2012 640944] (1).
Prachākhom ʻĀsīan : māyā khati læ khwāmpen čhing = ASEAN community : myth and reality / ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง = ASEAN community : myth and reality / ปราณี ทิพย์รัตน์.

Pranee Thipparat. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. Phāk Wichā Khwāmsamphan rawāng Prathēt. by ปราณี ทิพย์รัตน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Khwāmsamphan rawāng Prathēt Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: ASEAN community : myth and reality.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS525.8 .ป463 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS525.8 .ป463 2561] (2). Checked out (2).
Prachāniyom : khwāmrū chabap phokphā / ประชานิยม : ความรู้ฉบับพกพา / Cas Mudde, Cristobal Rovira Kaltwasser ; เกษียร เตชะพีระ แปล.

Mudde, Cas. Kasīan Tēchaphīra. Rovira Kaltwasser, Cristobal. by มูด์เด, คาส | เกษียร เตชะพีระ | โรวีรา คัลต์วัสเซอร์, คริสโตวัล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JC423 .ม733 2561] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC423 .ม733 2561] (1). Checked out (3).
Prachum khamhaikān Krung Sī ʻAyutthayā rūam 3 rư̄ang / ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง / กองบรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ หมุนลี, อุดมลักษณ์ ศรีเทพ.

Latdāwan Munlī. ʻUdomlak Sīthēp. by ลัดดาวัลย์ หมุนลี | อุดมลักษณ์ ศรีเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS578 .ป422 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS578 .ป422 2561] (1).
Prawattisāt kāntō̜sū ʻānāčhak Malāyū pāttānī 1785-1954 / ประวัติศาสตร์การต่อสู้อาณาจักรมลายูปาตานี 1785-1954 / นิก อนูอาร์ นิก มะฮ์มูด ; แปลโดย อับดุลรอยะ ปาแนมาแล, อัตถากร หะยีอาแว.

Anuar Nik Mahmud, Nik. Abdulroya Panaemalae, Atthākorn Hayīʻāwǣ. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Mutsalimsưksā. by อนูอาร์ นิก มะฮ์มูด, นิก | อับดุลรอยะ ปาแนมาแล, 2510- | อัตถากร หะยีอาแว | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Mutsalimsưksā Sathāban ʻĒchīasưksā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2554?] [2011?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2554?] [2011?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS588.ต9 อ38 2554] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ต9 อ38 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS588.ต9 อ38 2554] (2).
Prawattisāt kānʻō̜kbǣp = History of design / ประวัติศาสตร์การออกแบบ = History of design / จรุงยศ อรัณยะนาค.

Čharungyot ʻAranyanāk. by จรุงยศ อรัณยะนาค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NK1175 .จ472 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NK1175 .จ472 2561] (2).
Prawattisāt lōk / ประวัติศาสตร์โลก / พรหมพร พิชชานันท์ เรียบเรียง.

Phromphō̜n Pichanan. by พรหมพร พิชชานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nōbœ̄nbuk, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: D24 .พ445 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D24 .พ445 2561] (1). Checked out (1).
Prathēt Čhīn bon sēnthāng sangkhomniyom / ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยม / เจิ้นเชียง เขียน ; สืบพงศ์ ช้างบุญชู และ พลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์ แปล.

Zheng, Chian. Sư̄pphong Chāngbunchū. Phonsak Rư̄angpanyārōt. by เจิ้น, เชียง | สืบพงศ์ ช้างบุญชู | พลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).
ประเพณี พิธีกรรม การทำนาโบราณล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CUST GT 2013 636600] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: GT5899.ข6 ส36 2556] (1).
Patčhai thī mī phon tō̜ khwāmsamret nai kāndamnœ̄n ngān wisāhakit phư̄a sangkhom thī mī phon tō̜ kānphatthanā sētthakit thānrāk khō̜ng prathēt : rāingān kānsưksā / ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ : รายงานการศึกษา / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน ; [คณะทำงานศึกษาวิจัย สายฝน ธรรมวิชิต ... [และคนอื่น ๆ]].

Sāifon Thamwichit. Thailand. Krom Kānphatthanā Chumchon. Klumngān Wičhai læ Phatthanā. Thailand. Krom Kānphatthanā Chumchon. Sathāban Kānphatthanā Chumchon. by สายฝน ธรรมวิชิต | กรมการพัฒนาชุมชน. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา | กรมการพัฒนาชุมชน. สถาบันการพัฒนาชุมชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Kānphatthanā Chumchon Krom Kānphatthanā Chumchon, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD60.5.ท9 ป62 2561] (1).
Pit thǭng lang phra : "khāočhai khāothưng lǣo čhưng phatthanā" sư̄psān nǣo phrarātchadamri / ปิดทองหลังพระ : "เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา" สืบสานแนวพระราชดำริ / ธนาคารไทยพาณิชย์.

Thanākān Thai Phanit. by ธนาคารไทยพาณิชย์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Thanākān Thai Phanit, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2554 [2011]Other title: Sư̄psān nǣo phrarātchadamri pit thǭng lang phra Other title: สืบสานแนวพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445.ฮ9พ6 ป63 2554] (2).
Phūnam nakbō̜rihān kap kānphatthanā sapphayākō̜nmanut = Leaders, managers, and HRD / ผู้นำ นักบริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Leaders, managers, and HRD / ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี.

Siraphatsǭn Wongthǭngdī. by ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkǭnmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Leaders, managers, and HRD.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD57.7 .ศ644 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD57.7 .ศ644 2561] (2).
 <<    1  2  3  4  5  6    >>
เข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455