New Books 2017-08(Thai) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Khrai khrai kō̜ pai thīeo Yīpun. [1] / ใคร ๆ ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่น. [1] / อดิศักดิ์ จันทร์ดวง.

ʻAdisak Čhandūang. by อดิศักดิ์ จันทร์ดวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Bō̜risat Dān Sutthā Kānphim Čhamkat, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS812 .อ36 2553 ล. 1] (1).
Khrai khrai kō̜ pai thīeo Yīpun. 2 / ใคร ๆ ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่น. 2 / อดิศักดิ์ จันทร์ดวง.

ʻAdisak Čhandūang. by อดิศักดิ์ จันทร์ดวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Dān Sutthā Kānphim Čhamkat, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, , 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS812 .อ36 2551 ล. 2] (1).
Khrai čhik hūa kū / ใครจิกหัวกู / บุญเลิศ จุลเกียรติ.

Bunlœ̄t Čhunkīat by บุญเลิศ จุลเกียรติ, พล.อ.ต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phim dī, 2558, [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2558, [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BJ1595 .บ73 2558] (1).
Čhai patčhuban / ใจปัจจุบัน / 'กุดจี่' พรชัย แสนยะมูล.

Phǭnchai Sǣnyamūn. by พรชัย แสนยะมูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mai Yamok, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ไม้ยมก, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.พ345 จ95 2559] (2).
Tai rom phrabāramī 234 pī Krung Rattanakōsin / ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ / บรรณาธิการ, พิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์ = The 234th year of Rattanakosin City under royal benevolence / editor, Phiphat Neawkomgsak.

by นิทรรศการการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" (2559 : กรุงเทพฯ) | พิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์ | Phiphat Neawkomgsak | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | Thailand. Office of Contemporary Art and Cultural | Photography Exhibition "The 234th Year of Rattanakosin City Under Royal Benevolence" (2016 : Bangkok).

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Bangkok : Office of Contemporary Art and Cultural, Ministry of Culture, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2559 [2016]Other title: 234th year of Rattanakosin City under royal benevolence.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TR646.ท9 น63 2559] (1).
Chainā mūn / ไชน่ามูน / ประภัสสร เสวิกุล.

Praphatsō̜n Sēwikun. by ประภัสสร เสวิกุล, 2491-2558.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk Phaplikhēchan, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ป425ช93 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ป425ช93 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ป425ช93 2557] (2).
Saiʻio chabap MBA = Journey to the west MBA edition / ไซอิ๋ว ฉบับ MBA = Journey to the west MBA edition / อาคเนย์.

ʻĀkhanē. by อาคเนย์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phimtawan, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์ตะวัน, 2551 [2008]Other title: Journey to the West MBA edition.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD31.2 .อ643 2551] (1).
Daiʻānā sō̜tō̜rī = Daina's story / ไดอาน่า สตอรี่ = Daina's story / ธีระวุฒิ ปัญญา .

Teerawuthi Panya. by ธีระวุฒิ ปัญญา.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Good Life, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : กู๊ดไลฟ์, 2556 [2013]Other title: Daina's story.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DA591.ก45ด95 ธ64 2556] (1). Checked out (1).
Daiʻārī khō̜ng wǣmphai čhō̜m pœ̄n / ไดอารี่ของแวมไพร์จอมเปิ่น / Tim Collins เขียน ; พลอย โจนส์ แปล.

Collins, Tim. Phlō̜i Čhōn. by คอลลินส์, ทิม, ค.ศ. 1975- | พลอย โจนส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp...: Matichon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ยน .ค54ด95พ45 2557] (2).
Taiwan thīeo man pan sanuk / ไต้หวัน เที่ยวมันปั่นสนุก / ผู้เขียน DPlus Guide Team ; บรรณาธิการ บุญญาดา ช้อนขุนทด, จิตตานันท์ ทองทับ.

Bunyādā Chō̜nkhunthot. Čhittānan Thō̜ngthap. DPlus Guide Team. by บุญญาดา ช้อนขุนทด | จิตตานันท์ ทองทับ | ดีพลัส ไกด์ ทีม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : DPlus, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : DPlus, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GV1046.ต9 ต955 2560] (2).
Thai Thai nai lōk lūan 'anitčhang / ไทย ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง / ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Siriphot Laomānačharœ̄n. by ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS562.4 .ศ646 2560] (1). Checked out (1).
Thai thī phakphing phū ʻopphayop nī phai songkhrām phū sawǣng hā thī lī phai / ไทย ที่พักพิง ผู้อพยพหนีภัยสงคราม ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย / โดย คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (อ.กสม.พลเมือง), คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข.

Chūwat Rœ̄ksirisuk. Kammakān Sitthi Manutsayachon Hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Dān Sitthi Phonlamư̄ang læ Sitthi Thāngkān Mư̄ang. by ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon Hǣng Chāt, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2557] [2014]Other title: Rūam pāthakathā læ kham ʻaphiprāi Thai thī phakphing phū ʻopphayop nī phai songkhrām phū sawǣng hā thī lī phai Other title: รวมปาฐกถาและคำอภิปราย ไทย ที่พักพิง ผู้อพยพหนีภัยสงคราม ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV640.4.ท9 ท94 2557] (1).
Thai kap kān pen sūnklāng khō̜ng prachākhom ʻĀsīan / ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Ngān Sapdā ʻĀsīan TU-ASEAN Week Mahāwitthayālai Thammasāt Rangsit) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN Week (2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt , 2558 [2015] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2015 680613] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 680613] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2015 680613] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 680613] (2).
Thai thūalā mahāpīti ngān chalō̜ng siri ratchasombat 60 pī wan hǣng prawattisāt lōk. ไทยทั่วหล้ามหาปีติงานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี วันแห่งประวัติศาสตร์โลก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Kūtmō̜ning, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2549 [2006]Other title: Wan hǣng prawattisāt lōk Other title: วันแห่งประวัติศาสตร์โลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ท94 2549] (1).
Mai hen tō̜ng khǣng kap khrai phro̜ yangngai kō̜ pen thī nưng / ไม่เห็นต้องแข่งกับใครเพราะยังไงก็เป็นที่ 1 / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

Danai Čhančhaochāi. by ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: 880-04 กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ด365 2558] (2).
Rai kīattiyot / ไร้เกียรติยศ / J.M. Coetzee เขียน ; ขจรจันทร์ แปล.

Coetzee, J. M., Khačhō̜nčhan. by คุตเซีย, เจ. เอ็ม, ค.ศ. 1940- | ขจรจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 'Ēnōwēn, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : เอโนเวล, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ค713ด65ข24 2555] (1). Checked out (1).
Haiku Love at first write ( - ing) episode 2 / ไฮกุ Love at first write ( -ing) episode 2 / วิธาน ฐานะวุฑฒ์.

Withān Thānawut. by วิธาน ฐานะวุฑฒ์, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209 .ว6265 2557] (2).
 <<    1  ...  32  33  34  >  >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305