TUPRIDI-NEW BOOK-2019-02-01(THAI) บอกรับชั้นหนังสือนี้

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kēttāpō : bư̄anglang khrư̄angčhak sanghān khō̜ng Hitlœ̄ / เกสตาโป : เบื้องหลังเครื่องจักรสังหารของฮิตเลอร์ / ลูคัส ซอล เขียน ; สรศักดิ์ สุบงกช แปล.

Saul, Lucas. Sō̜rasak Subongkot, by ซอล, ลูคัส | สรศักดิ์ สุบงกช, 2507-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DD256.5 .ซ54 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DD256.5 .ซ54 2561] (1). Checked out (2).
Ko̜ sayō̜ng khō̜ng Do̜ktœ̄ Mō̜rō / เกาะสยองของด็อกเตอร์มอโร / เอช. จี. เวลส์ เขียน ; ก้อง พาหุรักษ์ แปล.

Wells, H. G. Kō̜ng Phāhurak. by เวลส์, เอช. จี. (เฮอร์เบิร์ต จอร์จ), ค.ศ. 1866-1946 | ก้อง พาหุรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nangsư̄ Taifun, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหนังสือไต้ฝุ่น, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ว687อ97ก52 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ว687อ97ก52 2559] (2).
Čhaonāi læ phrasanomʻēk. เจ้านายและพระสนมเอก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.43.ก1 จ73 2562] (1).
Čhaosāo mư̄mai / เจ้าสาวมือใหม่ / ดาราณี.

Dārānī. by ดาราณี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Dǭkyā 2000, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ด53359จ75 2550] (1).
Pao-ying-chup = Rock, paper, scissors / เป่า-ยิ้ง-ฉุบ = Rock, paper, scissors / เลน ฟิชเชอร์ เขียน ; ธิดา-ธัญญา ธัญญประเสริฐกุล แปล.

Fisher, Len. Thidā Thanyaprasœ̄tkun. Thanyā Thanyaprasœ̄tkun. by ฟิชเชอร์, เลน | ธิดา ธัญญประเสริฐกุล | ธัญญา ธัญญประเสริฐกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phōt Buk, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2556 [2013]Other title: Rock, paper, scissos.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QA269 .ฟ622 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QA269 .ฟ622 2556] (1).
Rư̄ang lao khān phān hūpa tǣm / เรื่องเล่าขานผ่านฮูปแต้ม / เรื่องและภาพ อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย.

'Ūthō̜ng Prasātwinitchai. by อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : 'Ūthō̜ng Prasātwinitchai (Bānrīannamrin), 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียนน้ำริน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ND2835.ก25 อ7346 2561] (2).
Phǣn rak rāi konʻubāi-- kap hūačhai sǭng dūang / แผนรักร้าย กลอุบาย-- กับหัวใจสองดวง / อุรัสยา.

ʻUratsayā. by อุรัสยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2549 [2006]Availability: No items available Checked out (1).
Rǣng rak thūang khǣn / แรงรักทวงแค้น / อัญจรี.

ʻAnčharī. by อัญจรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Tharāthō̜n phapblikhēchan, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ธราธรพับลิเคชั่น, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).
Lǣo rao čha klap mā phop kan nai wan thī khitthưng kan māk phō̜ / แล้วเราจะกลับมาพบกันในวันที่คิดถึงกันมากพอ / อิสญะ เขียน ; พีรวัชร์ ถ่ายภาพประกอบ.

ʻItsaya Trakūnphuttharaksā. Phīrawat Putchātham. by อิสญะ ตระกูลพุทธรักษา | พีรวัชร์ ปุจฉาธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ588 2562] (1). Checked out (3).
Khrōngkān wičhai rư̄ang kānčhattham datchanī chīwat radap khwāmphrō̜m nai kānrirœ̄m sakun ngœ̄n ʻĀsīan læ sưksā phonkrathop tō̜ sētthakit Thai phāitai sakun ngœ̄n ʻĀsīan : phonngān wičhai : rāingān chabap sombūn / โครงการวิจัยเรื่อง การจัดทำดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมในการริเริ่มสกุลเงินอาเซียนและศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยภายใต้สกุลเงินอาเซียน : ผลงานวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย กุลกัลยา พระยาราช ... [และคนอื่น ๆ].

Kunkanlayā Phrayārāt. Thailand. Samnakngān Sētthakit Kānkhlang. by กุลกัลยา พระยาราช | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sētthakit Kānkhlang, [2555] [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, [2555] [2012]Other title: Kānčhattham datchanī chīwat radap khwāmphrō̜m nai kānrirœ̄m sakun ngœ̄n ʻĀsīan læ sưksā phonkrathop tō̜ sētthakit Thai phāitai sakun ngœ̄n ʻĀsīan Other title: การจัดทำดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมในการริเริ่มสกุลเงินอาเซียนและศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยภายใต้สกุลเงินอาเซียน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG1240.8 .ค942 2555] (1).
Lōk ʻīk bai nai rōngphayābān / โลกอีกใบในโรงพยาบาล / พิเชฐ แสงทอง.

Phichēt Sǣngthō̜ng. by พิเชฐ แสงทอง.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Baimai pā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ใบไม้ป่า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.พ578 ล92 2561] (1). Checked out (1).
Thai Thai nai lōk lūan 'anitčhang / ไทย ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง / ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Siriphot Laomānačharœ̄n. by ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS562.4 .ศ646 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS562.4 .ศ646 2560] (2). Checked out (1).
 <<    1  ...  3  4  5  >  >>
เข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455