TUPRIDI-NEW BOOK-2018-12-01(THA) Subscribe to this list

| Select titles to:
Bœ̄kbān yindī : khwāmsuk thī mai tō̜ng sawǣnghā / เบิกบานยินดี : ความสุขที่ไม่ต้องแสวงหา / ผู้เขียน Osho ; ผู้แปลและเรียบเรียง ภัทริณี เจริญจินดา.

Osho, Phattharinī Čharœ̄nčhindā. by โอโช, ค.ศ. 1931-1990 | ภัทริณี เจริญจินดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Frī Māi, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BP605.อ93 จ54 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BP 2014 639149] (1).
Phenphan Sitthitai fāk wai nai phǣndin / เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ฝากไว้ในแผ่นดิน / บรรณาธิการ วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์, ภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์, ภูชิษย์ สว่างสุข.

Wīrasit Sitthitai. Phattharasak Sitthitai. Phūchit Sawāngsuk. by วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ | ภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์ | ภูชิษย์ สว่างสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīsayām Kānphim Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ศรีสยามการพิมพ์ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Sinlapa kānkæsalak phak phonlamai dō̜kmai baitō̜ng læ ʻāhān wičhit Other title: ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ ดอกไม้ใบตอง และอาหารวิจิตร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TT880 .พ68 2559] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2016 694362] (1).
Phlœ̄ng rak thāt phitsawāt / เพลิงรักทาสพิศวาส / ติยากร.

Tiyākǭn. by ติยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Tharāthǭn Phapblikēchan, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ธราธร พับลิเคชั่น, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว ต648พ74 2556] (1). Checked out (1).
Lœ̄k khīkīat sa thī ! / เลิกขี้เกียจซะที ! / โดย Choi, Myeoung-gi ; แปลโดย วสุชา เขมการโกศล.

Choi, Myeoung-gi. Wasuchā Khēmkānkōson. by ชเว, มยองกี | วสุชา เขมการโกศล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ต4 ช57 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ต4 ช57 2561] (1). Checked out (2).
Sīeo botsonthanā niran : rūam rư̄angsan čhāk khrōngkān prakūat rư̄angsan nǣo witthayāsāt khrang thī 1 / เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์ : รวมเรื่องสั้นจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 / เขียนโดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร ... [และคนอื่นๆ].

Pongwut Rujirachakorn, by ปองวุฒิ รุจิระชาคร, 2525-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Short stories Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4208 .ส85 2559] (1).
Nǣo chư̄amtō̜ rabop niwēt nai Prathēt Thai = Ecological corridor in Thailand / แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย = Ecological corridor in Thailand / [ผู้เขียนและเรียบเรียง] ทรงธรรม สุขสว่าง, ธรรมนูญ เต็มไชย.

Songtham Suksawāng. Thammanūn Temchai. Thailand. Samnak ʻUtthayān hǣng Chāt. by ทรงธรรม สุขสว่าง | ธรรมนูญ เต็มไชย | สำนักอุทยานแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻUtthayān hǣng Chāt Krom ʻUtthayān hǣng Chāt, Satpā, læ Phan Phư̄t, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561 [2018]Other title: Ecological corridor in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QH541.15.น85 ท42 2561] (1).
Thōt prahān chīwit / โทษประหารชีวิต / สุมนทิพย์ จิตสว่าง.

Sumonthip Čhitsawāng. by สุมนทิพย์ จิตสว่าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV8699.ท9 ส736 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV8699.ท9 ส736 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV8699.ท9 ส736 2561] (1). Checked out (2).
Rōtmǣp patirūp tamrūat / โรดแมปปฏิรูปตำรวจ / ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร บรรณาธิการ.

Pratchayāchai Datchathuyāwat. by ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Tonthāng, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ต้นทาง, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV8252.55.ก3 ร934 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV8252.55.ก3 ร934 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV8252.55.ก3 ร934 2559] (2).
Klai kǣ khǣ rū kō̜n khletlap ngāi ngāi rū wai chai phư̄a klai kǣ / ไกลแก่แค่รู้ก่อน เคล็ดลับง่าย ๆ รู้ไว้ใช้เพื่อไกลแก่ / เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ.

Kēngphong Tangʻarunsanti. by เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WT120 .ก75 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WT120 .ก75 2561] (2).
Pai hai thưng kham wā "chai" / ไปให้ถึงคำว่า "ใช่" / สุรชัย ชาญอนุเดช.

Surachai Chānʻanudēt. by สุรชัย ชาญอนุเดช.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Ddī, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Dดี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ส714 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2015 657831] (1).
Phai nō̜k kō̜ : chīwit læ ngān khō̜ng Mīchai Wīrawaithaya / ไผ่นอกกอ : ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ / มีชัย วีระไวทยะ เล่า ; สนธิ เตชานันท์ เขียน.

Mechai Viravaidya, Sondhi Tejanant. by มีชัย วีระไวทยะ, 2484- | สนธิ เตชานันท์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ม65ก3 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ม65ก3 2561] (2).
 <<    1  ...  4  5  6  >  >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)