New Books 2015-05 (Foreign) Subscribe to this list

| Select titles to:
Wi. phǣng phitsadān / วิ.แพ่งพิสดาร / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group (Thailand) by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, [2559] [2016]Other title: Kotmāi wi. phǣng phitsadān : pramūan kotmāi withī phitčhāranā khwām phǣng (tām kotmāi thī kǣkhai mai lāsut) Other title: กฎหมาย วิ. แพ่งพิสดาร : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ล่าสุด).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K2205 .จ7 2559 ล. 2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K2205 .จ7 2559 ล. 3] (9), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K2205 .จ7 2559 ล. 3] (6). Checked out (3).
วิชากฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (antitrust) และผลดีผลเสียของการจำกัดการแข่งขันโดยเสรีอย่างแท้จริง / มีพาศน์ โปตระนันทน์.

by มีพาศน์ โปตระนันทน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD2757.2 ม636] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HD2757.2 ม636] (4), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD2757.2 ม636] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2009 532157] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HD2757.2 ม636] (3).
วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา : การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2554 การประชุมวิชาการและแสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 [และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านพลังงานทดแทนในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจใหม่] / จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ ... [และอื่น ๆ].

by การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (2554 : สงขลา) | มหาวิทยาลัยทักษิณ. สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยทักษิณ. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย (ครั้งที่ 21 : 2554 : สงขลา) | การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านพลังงานทดแทนในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจใหม่ (2554 : สงขลา).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: พัทลุง : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554 [2011]Other title: การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: Z5816.ท62 ก64 2554] (1).
วิถีชีวิตของคนไทยรุ่นใหม่ : ศึกษากรณีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร = Ways of life of the Thai new generation : a case study of food consumption behavior of teenagers in Bangkok / ภาคนิพนธ์โดย อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์.

by อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2541Dissertation note: ภาคนิพนธ์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) Availability: No items available Withdrawn (1).
วิถีชีวิตของผู้ย้ายถิ่นชาวเหนือในมหานครกรุงเทพ = The Northern migrants' way of life in Bangkok Metropolis / สุรัตน์ ชุ่มจิตต์.

by สุรัตน์ ชุ่มจิตต์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต. Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (5).
วิถีชีวิตชนเผ่าปกาเกอญอ (สะกอ) : กรณีศึกษาชาวบ้านยางห้วยแสม (กองคอง) หมู่ที่ 4 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก / โดย วาสนา สุทธิพิทักษ์วงศ์.

by วาสนา สุทธิพิทักษ์วงศ์, 2519-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2547]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.ส6 ว653] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.ส6 ว653] (1).
วิถีชีวิตและชีวิตครอบครัวของหญิงรักหญิง / โดย มัทนา เชตมี.

by มัทนา เชตมี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต. Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (3).
วิถีสังคมไท : สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ / บรรณาธิการ สันติสุข โสภณศิริ.

by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | ประเวศ วะสี, 2474- | เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ | เจตนา นาควัชระ, 2480- | เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มารค ตามไท | สุธี ประศาสน์เศรษฐ | พระไพศาล วิสาโล, 2500- | ผาสุก พงษ์ไพจิตร | อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475- | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | สมพงษ์ จิตระดับ, 2496- | พิภพ ธงไชย | สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2499-2560 | พีรยา มหากิตติคุณ | จรัญ โฆษณานันท์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HN 2001 367054 V. 1] (20), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HN 2001 367054 V. 1] (24), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HN5 .ว636 2544] (16). Withdrawn (19).
วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ = Thai-ASEAN : path of collaboration : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555, 23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ, เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by มหาวิทยาลัยทักษิณ. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย (ครั้งที่ 22 : 2555 : สงขลา) | มหาวิทยาลัยทักษิณ. สถาบันวิจัยและพัฒนา | เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ (2555 : สงขลา).

Material type: book Book; Format: print Publisher: พัทลุง : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555 [2012]Other title: Thai-ASEAN : path of collaboration.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: Z5816.ท62 ท62 2555] (1).
วิธีการเชิงผสมผสานสำหรับการวิจัยและประเมิน / รัตนะ บัวสนธ์.

by รัตนะ บัวสนธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: H62 .ร643 2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: H62 .ร643 2555] (2). Checked out (1).
วิธีคิดผลิตภัณฑ์อย่างนักสร้างโมเดลธุรกิจ = Value proposition design : how to create products and services customers want / เขียนโดย Alexandee Osterwalder ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Osterwalder, Alexander. Winyū Kinghirunwattana. by ออสเทอร์วัลเดอร์, อเล็กซานเดอร์ | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [lō̜2558] c2015. Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [ล2558] c2015Other title: Value proposition design : how to create products and services customers want.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: COMM HF 2015 662245] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2015 662245] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HF5415.5 .ว6357 2558] (1).
วิวัฒนาการวรรณกรรมญี่ปุ่นหลังสงคราม = (Evolution of postwar Japanese literature).

by อาทร ฟุ้งธรรมสาร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL718.ท9 อ6] (2). Checked out (5). Withdrawn (3).
Wiwā phitthayāthō̜n / วิวาห์พิทยาธร / อลินา.

Parichat Salicupt. by ปาริฉัตร ศาลิคุปต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Lūkʻangun, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ลูกองุ่น, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (2).
Wikhro̜ prīapthīap sāhēt læ phonkrathop kānlomsalāi khō̜ng rātchawong Rōmānʻop sū kānpokkhrō̜ng rabō̜p sangkhomniyom khō̜mmiunit Khǭ. Sǭ. 1917 læ kānlomsalāi khō̜ng rātchawong Ching sū kān pokkhrō̜ng rabō̜p sangkhomniyom khō̜mmiunit Khǭ. Sǭ. 1949 / วิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุและผลกระทบการล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟสู่การปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ค.ศ. 1917 และการล่มสลายของราชวงศ์ชิงสู่การปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ค.ศ. 1949 = Comparative analysis of causes and effects between the fall of the Romanov Dynasty into communist socialism regime in 1917 and the fall of the Qing Dynasty into communist socialism regime in 1949 / โดย อมรา ศรีงาม.

Ammara Sringam, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by อมรา ศรีงาม, 2535- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Comparative analysis of causes and effects between the fall of the Romanov Dynasty into communist socialism regime in 1917 and the fall of the Qing Dynasty into communist socialism regime in 1949.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DK258 .อ44 2557] (1). Checked out (1).
ศาสตร์แห่งบัฟเฟตต์ : หลักการลงทุนที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก / Mary Buffett & David Clark ; แปลโดย สมจินต์ ศรไพศาล ... [และคนอื่น ๆ].

by บัฟเฟตต์, แมรี่ | สมจินต์ ศรไพศาล | คลาร์ก, เดวิด แฮนสัน, ค.ศ. 1955-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4521 .บ645] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .บ645] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4521 .บ645] (3). Checked out (2).
ศึกษาสาเหตุของการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถยนต์ / โดย ร้อยตำรวจเอก พรชัย สุขเจริญ.

Pornchai Sukcharoen. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt. by พรชัย สุขเจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Drivers' viewpoint on causation for violating the traffic laws.Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (2).
Sưksā ʻattrā kānchai faifā khō̜ng phūchai faifā kap kāntang rōng faifā phalangngān niukhlīa nai phāk tai khō̜ng prathēt Thai = Study of power consumption rate of power user and the establishment of a nuclear power plant in southern of Thailand / ศึกษาอัตราการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ากับการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในภาคใต้ของประเทศไทย = Study of power consumption rate of power user and the establishment of a nuclear power plant in southern of Thailand / โดย จตุพล ศิริแสง, ปริญญา คันทรง.

Čhatuphon Sirisǣng. Parinyā Khansong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Witsawakam Faifā læ Khǭmphiutœ̄. by จตุพล ศิริแสง | ปริญญา คันทรง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Witsawakam Faifā læ Khǭmphiutœ̄ Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Study of power consumption rate of power user and the establishment of a nuclear power plant in southern of Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENGIN TK 2013 636610] (1).
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย = The Thai Red Cross AIDS Research Centre.

by ศูนย์วิจัยโรคเอดส์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ: ทิศทางธุรกิจ, 2545?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WD308 .ศ734] (2).
สถานการณ์การนวดไทย : การเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัจจัย : เอกสารประกอบสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย แผนยุทธศาสตร์การนวดไทย มรดกไทยสู่มรดกโลก พ.ศ. 2556-2559 / บรรณาธิการ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การนวดไทย มรดกไทยสู่มรดกโลก พ.ศ.2556-2559.

by คณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การนวดไทย มรดกไทยสู่มรดกโลก พ.ศ.2556-2559 | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : สำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WB 2012 606167] (2).
สถิติวิศวกรรม = Engineering statistics / Douglas C. Montgomery, George C. Runger ; แปลและเรียบเรียงโดย ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์.

by มอนต์โกเมอรี่, ดักลาส ซี, ค.ศ. 1943- | รันเจอร์, จอร์จ ซี | ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา | พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด, 2551Other title: Engineering statistics.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QA276.12 .ม53 2551] (1). Checked out (6).
 <<    1  ...  74  75  76  77  78  ...  82    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)