New Books 2015-05 (Foreign) บอกรับชั้นหนังสือนี้

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาทางเท้าบริเวณสถานีขนส่งมวลชนในพื้นที่เขตศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) : กรณีศึกษา พื้นที่ถนนสีลม / โดย จีรวิช ไทยปรีชา.

by จีรวิช ไทยปรีชา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง.

Material type: book Book Publisher: [ปทุมธานี] : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) Other title: Developing and managing guideline for sidewalk in mass transit stations area in central business district : the case of Silom Road.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ARCH NA 2013 623653] (3).
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ต่อการคุ้มครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ / โดย สุทธาพร ขุขันธิน.

by สุทธาพร ขุขันธิน, 2508- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) Other title: Guideline for operational development of the Community Family Development Center's teams for protecting children and women from domestic violence : a case study of Srisaket province.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV6626.23.ท9 ส653 2554] (1). Checked out (2). Withdrawn (1).
แนวทางการเสริมประสิทธิภาพนักสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานกับสหวิชาชีพในการทำงานกับเด็กถูกทารุณกรรมเพื่อคืนเด็กกลับสู่สังคม = An approach to promote an effectiveness of social workers in working with para-professionals to help the abused child back to society / โดย วิภาวี ศรีประไพ.

by วิภาวี ศรีประไพ, 2522-.

Material type: book Book Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV41 .ว646] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV41 .ว646] (1). Checked out (1). Withdrawn (3).
แบบสอบถามการสำรวจการย้ายถิ่นของสตรี ส่วนที่ 1.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Availability: No items available Damaged (1).
แป้งดัดแปร : การผลิต คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร = Modified starches : production, properties, and food industrial applications : ชุดโครงการวิจัย.

by จารุณี โลกสุวรรณ.

Material type: book Book Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ัรังสิต, [2547?]-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TP415 .ป82] (4).
Phǣn thurakit khlinik nai sūnkānkhā / แผนธุรกิจคลินิกในศูนย์การค้า / โดย คุณวุฒิ คุณากร.

Kunnawut Kunakorn, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī by คุณวุฒิ คุณากร, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Business plan healthcare community mall.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED WX 2014 636013] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: MED WX 2014 636013] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WX 2014 636013] (1).
Phǣn thurakit khrōng langkhā samretrūp Enduroframe / แผนธุรกิจโครงหลังคาสำเร็จรูป Enduroframe / โดย กิจจา ลิขิตวัฒนเศรษฐ.

Kitja Likitwattanaset, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by กิจจา ลิขิตวัฒนเศรษฐ, 2509- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Prefabricated roof truss Enduroframe.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2014 634899] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: IND HD 2014 634899] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 634899] (1).
แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554. เล่ม 1, สาระสำคัญ / โดย คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ; บรรณาธิการ เพชรศรี ศิรินิรันดร์, วิพุธ พูลเจริญ, สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

by เพชรศรี ศิรินิรันดร์ | วิพุธ พูลเจริญ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข | คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ | สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

Material type: book Book Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC503.6 .ผ834 2550 ล. 1] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: WC503.6 .ผ834 2550 ล. 1] (1).
แผนลงทุนจังหวัดอุตรดิตถ์ / โดย ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; หัวหน้าคณะผู้วิจัย เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ; คณะผู้วิจัย ปรีชา เ็จ็งเจริญ ... [และคนอื่นๆ].

by เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง | ปรีชา เจ็งเจริญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์บริการวิศวกรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักบริการวิชาการ.

Material type: book Book Publisher: [เชียงใหม่] : ศูนย์, 2537Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HC445.ฮ7อ5 ส75] (1).
Phǣng phitsadān. Lēm 1, Nitikam sanyā nī lamœ̄t / แพ่งพิสดาร. เล่ม 1, นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2560 [2017]Other title: Kotmāi phǣng phitsadān. Other title: กฎหมายแพ่งพิสดาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT496.7 .ว622 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT496.7 .ว622 2560 ล. 1] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT496.7 .ว622 2560 ล. 1] (2). Checked out (1).
Phǣng phitsadān. Lēm 2, Sư̄khāi khāifāk hai chaosap chaosư̄ yư̄m fāksap khamprakan (kǣkhai lāsut) čhamnō̜ng (kǣkhai lāsut) tūathǣn / แพ่งพิสดาร. เล่ม 2, ซื้อขาย ขายฝาก ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน (แก้ไขล่าสุด) จำนอง (แก้ไขล่าสุด) ตัวแทน / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2560 [2017]Other title: Kotmāi phǣng phitsadān. Other title: กฎหมายแพ่งพิสดาร..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT496.7 .ว622 2560 ล. 2] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT496.7 .ว622 2560 ล. 2] (2). Checked out (2).
แรงงานเกาหลี : วัฒนธรรมและการเมืองว่าด้วยการก่อตัวทางชนชั้น / ฮาเก็น คู ; [ผู้แปล, ธัญลักษณ์ เหลืองวิสุทธิ์].

by คู, ฮาเก็น, ค.ศ. 1941- | ธัญลักษณ์ เหลืองวิสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD8730.5 .ค75] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2009 539003] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD8730.5 .ค75] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD8730.5 .ค75] (2). Checked out (2).
Khrōngkān kānsưksā wičhai pramœ̄nphon kānphatthanā saphā dek læ yaowachon : rāingān wičhai / โครงการการศึกษาวิจัยประเมินผลการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน : รายงานวิจัย / [หัวหน้าโครงการ ชานนท์ โกมลมาลย์ ; นักวิจัย ณัฐชยา กำแพงแก้ว ; นักวิจัยสนาม โชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง].

Chānon Kōmonmān, Natchayā Kampangkǣo, Chotiwēt ʻƯngklīang. Thailand. Department of Child and Youth. Thammasat University. Faculty of Social Administration. by ชานนท์ โกมลมาลย์, 2526- | ณัฐชยา กำแพงแก้ว, 2528- | โชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง | กรมกิจการเด็กและเยาวชน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Kitčhakān Dek læ Yaowachon, Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, læ Khana Sangkhomsongkhro̜sāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB2806.15 .ช632 2558] (1). Checked out (1).
Khrōngkān chalō̜ng 100 pī ratthaburut ʻāwusō Nāi Prīdī Phanomyong. โครงการฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี พนมยงค์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, [2541] [1998] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2541] [1998]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1998 657427] (1).
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม-จีน-พม่า-ไทย) / สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2537-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HF1591.55 .ค94 2539] (3). Checked out (1).
โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำ FTA ของไทยที่มีต่อสาขาเกษตร.

by สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์.

Material type: book Book Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2550?]-Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF2651.ผ46ท9 ค942] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: HF2651.ผ46ท9 ค942] (7), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HF2651.ผ46ท9 ค942] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF2651.ผ46ท9 ค942] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .ค944617] (2).
Withdrawn (3).
โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และไทย / โดย สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ ; คณะผู้ศึกษาวิจัย ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่นๆ].

by ศุภัช ศุภชลาศัย | สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ.

Material type: book Book Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2542Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: K3850 .ค94] (2).
โครงการศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการลดผลกระทบ การแก้ไขป้องกันปัญหาและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ผู้อำนวยการโครงการ วิศาล บุปผเวส, สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ; นักวิจัย พันปรีชา ภู่ทอง...[และคนอื่นๆ]

by วิศาล บุปผเวส | สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | พันปรีชา ภู่ทอง | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2550Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD2080.55 .ค93] (1).
Khrōngkān hai khamprưksā fām phak haidrōpōnik Veggie Garden / โครงการให้คำปรึกษาฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ Veggie Garden / โดย อุดมลักษณ์ ศรกาญจน์.

by อุดมลักษณ์ ศรกาญจน์, 2530- | Udomluck Sornkarn, 1987- | Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Business consulting of hydroponic farm: Veggie Garden.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2015 651891] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: IND HD 2015 651891] (1).
โครงสร้างตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่ตลาดร้านสะดวกซื้อในไทย : กรณีศึกษา ร้านสะดวกซื้อลอว์สัน 108 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร / โดย ฐิติพร ชัยสมบัติ.

Thitiporn Chaisombat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ฐิติพร ชัยสมบัติ, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Market structure, business environment and factors affecting newcomers to enter convenience store market : a case study of Lawson 108 in Bangkok, Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: COMM HF 2014 660903] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: COMM HF 2014 660903] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 660903] (1).
 <<    1  ...  74  75  76  77    >>
เข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455