TUPRIDI-NEW BOOK-2018-10-02(THAI) https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=2730 RSS feed for public list TUPRIDI-NEW BOOK-2018-10-02(THAI) 16 กุศโลบายขงเบ้ง / โดย บุญศักดิ์ แสงระวี. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=689916 Finnish lessons 2.0 : โดย ซอห์ลเบิร์ก, ปาสิ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=682568 From Hurricane house to Royal Thai Embassy Singapore / โดย สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695841 I Roam alone : โดย มณฑล กสานติกุล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=652077 การประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=691664 การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ แนวทางและการปฏิบัติ = โดย ดวงมณี จงรักษ์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695926 การพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : โดย ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=685668 การพัฒนาระบบสารสนเทศ = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695792 การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเล : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=647331 ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=633059 จงเป็นคนฉลาดที่บริษัทขาดไม่ได้ / โดย คิม, มูกี, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=694971 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=691326 จาก "ยมราช" ถึง "สุขุมวิท" : โดย ประสงค์ สุขุม, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439487 จิตวิทยาครอบครัว และครอบครัวศึกษา / โดย อุสา สุทธิสาคร, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695802 จิตวิทยาทั่วไป = โดย ประภาศ ปานเจี้ยง. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695795 ชีวิตผมรอดได้ด้วยสตาร์บัคส์ : โดย กิลล์, ไมเคิล https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695697 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=677156 ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 / โดย สิริวรุณ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695385 ท่ามกลางประชาชน : โดย วินทร์ เลียววาริณ, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=689543 ทำไมคนเกลียดอเมริกา? / โดย ซาร์ดาร์, ไซอุดดิน. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655478 บุหงาซากุระ = โดย วราวุธ สำรวญหันต์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695783 ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษ์นิยมในเอเชียตะวันออก / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695942 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินคดีอาญาการค้ามนุษย์ = โดย กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695828 ผู้หญิงใต้ร่มกาสาวพัสตร์ / โดย กาญจนา สุทธิกุล, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=649432 พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 9 กับประโยชน์สุขของคนไทย : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=690335 พระอัจฉริยภาพราชปราชญ์ : โดย กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=683900 พลังกลุ่มไร้สังกัด = โดย เชอร์กี, เคลย์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=575730 มาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเรื่องการค้ามนุษย์ให้ดีขึ้น = โดย กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695816 มาบูไฮ 36 / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=684334 มาบูไฮ 36 ปี แห่งความทรงจำ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695808 ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี / โดย ศิริวรรตน์ สุวรรณฉวี. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695840 ลำนำรักจักรราศี / โดย กาญจนา อนันต์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695796 วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ / โดย กุลลดา มี้ด. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695821 ศาสตร์ อศาสตร์ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=664815 ศึกสเปญ / โดย เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=615428 สร้างสุขที่ปลายทาง : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=691347 สเปญยลสยาม / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695809 หยดน้ำในทะเลทราย ที่-- สังกิสสะ / โดย กาญจนา สุทธิกุล, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=649442 หลักการแนะแนว และการพัฒนาผู้เรียน / โดย เจษฎา บุญมาโฮม, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695811 ฮิโรโอกะ อาซาโกะ สตรีผู้บุกเบิกธุรกิจของญี่ปุ่น / โดย ฟุรุกาวะ, ชิเอโกะ, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692541 เจาะลึกการตลาดกับมาร์เก็ตติ่งกูรู / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636202 เตรียมสอบ TU-GET update ภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = โดย สุทิน พูลสวัสดิ์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=651698 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริง / โดย ศุภชัย พานิชภักดิ์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695834 เหตุเกิดที่ทางแยก : โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695786 แค่เราเข้าใจ / โดย ภูวณัฎฐ์ แท่นวัฒนกุล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695696 แล้วความรักก็บอกกับเราว่า / โดย สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=678931 โครงการศึกษาบทบาทเชิงรุกของภัณฑารักษ์ต่อพลวัตและการสร้างสมทุนทางวัฒนธรรมแก่ศิลปะร่วมสมัยไทย = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=685656 โทกุงาวะ อิเอยาสึ โชกุนผู้ปิดฉากยุคเซ็นโกคุ / โดย ยศไกร ส.ตันสกุล, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695801