TUPUEY-New Book-201812-01 (tha) https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=2844 RSS feed สำหรับชั้นหนังสือสาธารณะ TUPUEY-New Book-201812-01 (tha) 71 ปี วันสันติภาพไทย : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=669693 Future ปัญญาอนาคต / โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697723 Japan dark side ถึงร้ายก็รัก / โดย ภัทรพล เหลือบุญชู. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697740 การค้าและการเมืองในพระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์ / โดย อานนท์ จิตรประภาส. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=690838 การตลาดดีๆ ต้องมีเรื่องเล่า / โดย เบนเน็ตต์, ไท. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697698 การบริหารสำนักงาน = โดย สุรัสวดี ราชกุลชัย. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697903 การประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692980 การรักษาต้องสงสัย / โดย อีแวนส์, อิโมเจน. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697778 การวิเคราะห์ข้อความ = โดย จันทิมา อังคพณิชกิจ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697845 การสร้างเมืองพลวัตในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล = โดย อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697744 การอ่านให้เก่ง / โดย ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697810 การเมือง เศรษฐกิจ การพนันวัวชน / โดย รงค์ บุญสวยขวัญ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697733 ความลับเศรษฐี คนแบบนี้แหละดึงดูดเงิน / โดย โนะนากะ, โทนี่, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697710 ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์แบบจารีตในบริบทภูมิภาคจากศตวรรษที่ 17-20 / โดย กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697843 คุณ-ค่า พุทธศาสนา / โดย พระวรศักดิ์ วรธมฺโม, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697730 จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน / โดย พระฟาเหียน, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697812 จำแม่น จำเก่ง 100%! / โดย กัมปาโย, รามอง, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697675 ชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านิยาย. โดย สปัน เธียรประสิทธิ์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=665183 ชีวิตาในโลกใหม่ : โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697770 ญี่ปุ่นหลากมิติ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697588 ต้นตระกูลและสายสกุล เจ้าบ้านเมืองไทย / โดย กัลยา เกื้อตระกูล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=689862 ตำรายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ ฉบับสมบูรณ์ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697763 ถึง-- ฅนในอนาคต / โดย ปริตตา หวังเกียรติ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=693560 ทำ "เล็กๆ" ทีละน้อย ค่อยๆ ทำทีละนิด เปลี่ยนวิธีคิดและชีวิตคุณได้ / โดย มอเรอร์, โรเบิร์ต. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697686 บทละครแปลเรื่องมหาภารตะ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697918 บรมสูตร / โดย สมบูรณ์ ตาสนธิ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697921 ประวัติศาสตร์การต่อสู้อาณาจักรมลายูปาตานี 1785-1954 / โดย อนูอาร์ นิก มะฮ์มูด, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697833 ประวัติศาสตร์นอกตำรา : โดย ไกรฤกษ์ นานา, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=678061 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย = โดย พอพันธ์ อุยยานนท์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=659249 ประสานเสียง 4 แนว / โดย มณเฑียร รุ่งหิรัญ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697836 ผู้พบแผ่นดิน = โดย จันตรี ศิริบุญรอด, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697783 พระยามิลินท์ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697773 พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=660013 พุทธตันตระ : โดย สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697747 พูดให้น้อยเข้าไว้ โต้แย้งกับใครก็ชนะ / โดย เฮอร์ริง, โจนาธาน. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=660759 มองตะเกียบ เห็นป่าไผ่. โดย นิธิพันธ์ วิประวิทย์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697908 วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง / โดย เสถียร จันทิมาธร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697728 วิทยาเห็บไร = โดย อำมร อินทร์สังข์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697847 สงคราม 9 ทัพ กับการสงครามสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ / โดย ชาดา นนทวัฒน์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697768 สมองเศรษฐี / โดย ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697673 หลอกสมองให้ไม่ต้องคิด / โดย พาเลย์, คริส. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697682 อยากลืมกลับจำ / โดย ภูริ ฟูวงศ์เจริญ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=688932 อย่าชวนเธอไปดูหนังรัก / โดย นำชัย ชีววิวรรธน์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697721 อยุธยา = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697909 อยุธยา คราเสียกรุง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ฉากสุดท้ายของอาณาจักรอันรุ่งเรือง / โดย จิตรสิงห์ ปิยะชาติ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=689823 เงียบให้ถูกจังหวะ คนชนะไม่พูดมาก / โดย กูลสตัน, มาร์ก. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697713 เพราะการลาออกไม่ใช่เรื่องเล็กๆ / โดย วิชาวุธ จริงจิตร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697701 เลิกขมวดคิ้วซะ! เพราะคุณคืออัจฉริยะนักแก้ปัญหา / โดย วาตะนาเบะ, เคน. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697714 เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697699 โทษประหารชีวิต / โดย สุมนทิพย์ จิตสว่าง. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697920 ในความทรงจำ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=671688