000 00948cam a2200229 4500
001 101926
005 20200602014432.0
008 s1994 0 tha
020 _a9742820694
035 _a(OCoLC)880639288
050 _aKPT74
_b.ร73 2537
100 0 _aรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.
_954397
245 1 0 _aคดีชาวบ้าน ฮาลั่นศาล /
_cรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2537.
300 _a135 หน้า.
490 0 _aกฎหมายสำหรับประชาชน ;
_v2
650 4 _aกฎหมาย
_zไทย.
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aเยาวเรศ
_bกัญญา
_cอรุณศรี
_gV
999 _c101926
_d101926