000 01145cam a2200265 4500
999 _c102022
_d102022
001 102022
005 20200602014443.0
007 t
008 s1993 0 tha
020 _a9746021311
035 _a(OCoLC)858463374
050 _aPN4748
_b.พ62 2536
100 0 _aพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช,
_d2484-
_928768
245 1 0 _aกฎหมายสื่อสารมวลชน /
_cพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]
260 _aกรุงเทพฯ :
_bดอกหญ้า,
_c2536.
300 _a315 หน้า.
650 4 _aสื่อมวลชน
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_928769
650 4 _aกฎหมายการพิมพ์
_zไทย.
_9117993
650 4 _aกฎหมายโฆษณา
_zไทย.
_928770
942 _cGB
_04
_2lcc
997 _aทรรศนันทน์
_bพิมพ์พร
_cอรุณศรี
997 _eV