000 01059cam a2200229 4500
001 107296
005 20181030173309.0
008 s2536 0 tha
020 _a9742770727
035 _a(OCoLC)773379218
050 _aQK725
_b.ป46
100 0 _aประศาสตร์ เกื้อมณี,
_d2503-
_9117438
245 1 0 _aเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช =
_bPlant tissue culture techniques /
_cประศาสตร์ เกื้อมณี.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโอเดียนสโตร์,
_c2536.
300 _a158 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช.
650 4 _aเซลล์และเนื้อเยื่อพืช.
_9117402
942 _cGB
_013
997 _aกัญญา
_bเยาวเรศ
_cอรุณศรี
999 _c107296
_d107296