000 00929cam a2200229 4500
001 118425
005 20200602022521.0
008 210695s1994 0 tha
020 _a9747536048
035 _a(OCoLC)880641186
050 _aLB3610
_b.ว58
100 0 _aวัชระ เพชรทอง,
_d2508-
_9126140
245 1 0 _aคลื่นขบวนนักศึกษา /
_cวัชระ เพชรทอง.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bเอื้ออาทร,
_c2537.
300 _a124 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aนักศึกษาอุดมศึกษา
_xกิจกรรมทางการเมือง
_zไทย.
_926188
942 _cGB
_05
_2lcc
997 _evb
997 _aเยาวเรศ
_bพิมพ์พร
_cลาวัลย์
999 _c118425
_d118425