000 01154cam a2200241 4500
001 134408
005 20200602030251.0
008 s1993 0 tha
020 _a9748436071
035 _a(OCoLC)794080187
050 _aBQ4570.ก55
_bพ366
100 0 _aพระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม),
_d2449-2536.
_923705
245 1 0 _aอมตพจนาพุทธทาสภิกขุ "วาทะธรรมทางการเมือง" /
_c[รวบรวมโดย] ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสร้อยทอง,
_c[2536?].
300 _a200 หน้า.
600 0 4 _aพระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม),
_d2449-2536
_xคำคม.
_9237040
650 4 _aพุทธศาสนากับการเมือง.
_939434
700 0 _aไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.
_919986
740 0 _aวาทะธรรมทางการเมือง.
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _cอรุณศรี
999 _c134408
_d134408