000 01083cam a2200229 4500
001 143160
005 20200602032223.0
008 250895s1995 0 tha
020 _a9746311611
035 _a(OCoLC)880643658
050 _aBQ4570.ก55
_bป42
100 0 _931831
_aปรีชา ช้างขวัญยืน,
_d2490-2558.
245 1 0 _aความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ /
_cปรีชา ช้างขวัญยืน.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2538.
300 _a155 หน้า.
600 0 4 _aพระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม),
_d2449-2536.
_923705
650 4 _aพุทธศาสนากับการเมือง.
_939434
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aเยาวเรศ
_bจันทนา
_cพัชรีก
999 _c143160
_d143160