000 01475cam a2200265 4500
001 146601
005 20200602032922.0
008 s1993 0 tha
020 _a9745836028
035 _a(OCoLC)860001666
050 _aZ52.5.ซ6
_bด83
_d2536
100 0 _aเดือน สินธุพันธ์ประทุม.
_989428
245 1 0 _aCU Writer ศึกษาด้วยตนเอง เวอร์ชัน 1.52 และ 1.6 /
_cโดย เดือน สินธุพันธ์ประทุม, สำนวน หิรัญวงษ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2536.
300 _aก-ข, 153 หน้า :
_bภาพประกอบ.
592 _aพิมพ์ครั้งที่ 1 ใช้ชื่อเรื่อง:
_bCU Writer ศึกษาด้วยตนเอง.
630 0 4 _aซียูไรเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
_94387
650 4 _aเวิร์ด โปรเซสซิง.
_974108
700 0 _aสำนวน หิรัญวงษ์.
_993138
740 0 _aซียูไรเตอร์ ศึกษาด้วยตนเอง.
942 _cGB
_2lcc
997 _cอรุณศรี
999 _c146601
_d146601