000 01778cam a2200229 4500
001 151430
005 20200602033935.0
008 200995s1994 0 tha
035 _a(OCoLC)934444833
050 _aKPT2764
_b.ก964
245 0 0 _aการจัดตั้งศาลปกครอง :
_bแนวนโยบายของรัฐบาล : ความเห็นของนักวิชาการ : ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ สภาฯ.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,
_c[2537?]
300 _a217 หน้า.
500 _aบางส่วนเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 3 ธันวาคม 2536.
650 4 _aศาลปกครอง
_zไทย.
_938339
650 4 _aศาลปกครอง
_zไทย
_xการประชุม.
_939039
711 2 _aการสัมมนาเรื่อง การจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล
_d(2536 :
_cทำเนียบรัฐบาล)
_9169284
942 _cGB
_2lcc
997 _aทรรศนันทน์
_bพิมพ์พร
_cพัชรีก
997 _gV
_jWU
999 _c151430
_d151430