000 00858cam a2200205 4500
001 152261
005 20200602034127.0
008 s1990 0 tha
035 _a(OCoLC)934445254
050 _aHG4521
_b.จ64
100 0 _aจีรเกียรติ อภิบุณโยภาส.
_9105381
245 1 0 _aการวิเคราะห์โครงการลงทุนในการเกษตร =
_bFarm investment analysis /
_cจีรเกียรติ อภิบุณโยภาส.
260 _a[กรุงเทพฯ :
_bม.ป.พ.],
_c2533.
300 _aก-ข, 131 หน้า.
650 4 _aการวิเคราะห์การลงทุน.
_985777
650 4 _aการจัดการไร่นา.
_911271
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _cA
999 _c152261
_d152261