000 01774nam a2200241 4500
001 155256
005 20200602034800.0
008 171095s1995 0 tha
035 _a(OCoLC)934445740
050 _aKPT1052.ก33 2538
_bก64
110 2 _aสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
245 1 0 _aประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง /
_cสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักงาน,
_c[2538?]
300 _a[155] หน้า.
650 4 _aบริษัทหลักทรัพย์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_985059
650 4 _aบริษัทมหาชนจำกัด
_zไทย.
_951253
650 4 _aกฎหมายหลักทรัพย์
_zไทย.
_934645
650 4 _aกฎหมายบริษัท
_zไทย.
_9189408
710 2 _aคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
942 _cREF
_2lcc
997 _aแววตา
_bทรรศนันทน์
_cพัชรีก
999 _c155256
_d155256