000 01624cam a2200241 4500
001 159313
005 20210106111241.0
007 t
008 s1993 0 tha
035 _a(OCoLC)934447726
050 _aK52.อ6
_bธ25 2536
100 0 _aธง วิทัยวัฒน์.
_9177028
245 1 0 _aข้อสอบอัยการวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมคำตอบ คำศัพท์และสำนวนที่ควรรู้ :
_bศัพท์และสำนวนกฎหมาย จากการวิเคราะห์ข้อสอบอัยการและผู้พิพากษา เรียงตามลำดับ Aถึง Zและ ก ถึง ฮ /
_cธง วิทัยวัฒน์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2536.
300 _a246 หน้า.
650 4 _aกฎหมาย
_xการแปล.
_9103794
650 4 _aกฎหมาย
_xศัพท์บัญญัติ.
650 4 _aอัยการ
_xข้อสอบและเฉลย.
_9176941
989 0 _aธง วิทัยวัฒน์.
_bพิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
_dกรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552.
_etha
_tข้อสอบอัยการวิชาภาษาอังกฤษ /
_z9789742034467
942 _cREF
_2lcc
_01
999 _c159313
_d159313