000 01275cas a2200241 4500
001 160652
005 20200602035901.0
008 c19929999 x 0 tha
035 _a(OCoLC)934448875
050 _aHD8039.ป4
_bร64
245 0 0 _aรายงานการสำรวจรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนประมงทะเลขนาดเล็ก /
_cสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงาน,
_c2535-
300 _aเล่ม :
_bภาพประกอบ.
310 _aกำหนดออกไม่แน่นอน
362 0 _a2533-
592 _aปี 2543- ใช้ชื่อ:
_bรายงานการสำรวจรายได้ของครัวเรือนประมงทะเลขนาดเล็ก.
650 4 _aชาวประมง
_zไทย
_xสถิติ.
_9177893
710 2 _aสำนักนายกรัฐมนตรี.
_bสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
_935930
942 _cREF
_2lcc
997 _iWU
997 _gV
999 _c160652
_d160652