000 00973cam a2200193 4500
001 162081
005 20200602040216.0
008 s1989 0 tha
035 _a(OCoLC)934450092
050 _aZ3238.ต9
_bด63
245 0 0 _aดัชนีวารสารไทยที่เกี่ยวกับ 14 จังหวัดภาคใต้ พ.ศ. 2520-2530 /
_cรวบรวมโดย อนันต์ ส่งอำไพ.
260 _aปัตตานี :
_bสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
_c2532.
300 _a78 หน้า.
650 4 _aวารสารไทย
_xดัชนี.
_992678
651 4 _aไทย (ภาคใต้)
_xบรรณานุกรม.
_9178948
700 0 _aอนันต์ ส่งอำไพ.
_9114110
942 _cREF
_2lcc
999 _c162081
_d162081