000 00816cas a2200241 4500
001 164752
005 20200602040752.0
008 c19579999 ar 0 tha
035 _a(OCoLC)934451154
050 _aJ681.ส35
_bศ4
110 2 _aกระทรวงการคลัง.
_bกรมศุลกากร.
_951404
245 1 0 _aรายงานประจำปีงบประมาณ.
260 _aพระนคร,
_c2500-
300 _aเล่ม.
310 _aรายปี
362 0 _a2504-06-
592 _aปี 2527 ใช้ชื่อ:
_bรายงานประจำปี.
610 2 4 _aกรมศุลกากร
_xวารสาร.
_9180768
942 _cREF
_058
_2lcc
997 _eVB
997 _cA
_fSG, BF, PC, OP
_gV, RU
999 _c164752
_d164752