000 01182cam a2200241 a 4500
001 169055
005 20200602041604.0
007 t
008 s1987 0 tha
035 _a(OCoLC)934454024
050 _aBQ4570.ศ7
_bป5
100 0 _aป๋วย อึ๊งภากรณ์,
_d2459-2542.
_9186664
245 1 0 _aศาสนธรรมกับการพัฒนา
_cบรรณาธิการโดย พระดุษฎี เมธงฺกฺโร และคนอื่น ๆ.
260 _aกรุงเทพฯ,
_bมูลนิธิโกมลคีมทอง,
_c2530.
300 _a237 หน้า.
505 0 _aศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ.- พุทธศาสนากับการพัฒนาชาติ.- ธรรมะในด้านเศรษฐกิจ.
650 4 _aเศรษฐศาสตร์
_xแง่ศาสนา
_xพุทธศาสนา.
700 0 _aพระดุษฎี เมธงฺกุโร.
_945303
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _cพัชรี
997 _gV
999 _c169055
_d169055