000 01691cas a2200325 4500
001 174883
005 20200602042416.0
007 t
008 c19819999 x 0 tha
035 _a(OCoLC)934456741
050 _aJ681.ส83
_bส6
090 _aCDG240
110 2 _aกระทรวงสาธารณสุข.
_bสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
_9192741
245 1 0 _aวันคล้ายวันสถาปนา.
260 _aกรุงเทพฯ,
_c2524-
300 _aเล่ม.
300 _aซีดี-รอม ;
_c4 3/4 นิ้ว.
310 _aกำหนดออกไม่แน่นอน
362 0 _a2524-
500 _aปี 2548 ใช้ชื่อ: 30 ปี อย. บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง.
500 _aปี 2552 ใช้ชื่อ: บันทึก 4 ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
610 2 4 _aสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
_xวารสาร.
_9193224
650 4 _aกฎหมายอาหาร
_zไทย.
_945028
650 4 _aยา
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
740 0 _a30 ปี อย. บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง.
740 0 _aบันทึก 4 ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
942 _cCD
_01
_2lcc
997 _cJ
_iWU
_fBF
_gV
999 _c174883
_d174883