000 01520cam a2200253 a 4500
001 188677
005 20200602044735.0
007 t
008 s1964 0 tha
035 _a(OCoLC)934457962
050 _aAI19
_b.บ57
110 2 _aสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
_bสำนักบรรณสารการพัฒนา.
245 1 0 _aดรรชนีวารสารไทย มกราคม 2503-
_cรวบรวมโดย ลาวัณย์ วัชราธร และคนอื่นๆ.
260 _aพระนคร,
_bคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2507-
300 _aเล่ม.
500 _aเล่มแรกจัดพิมพ์โดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ปี 2507 เล่มที่ 2 จัดพิมพ์โดย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปี 2501-.
650 4 _aวารสารไทย
_xดัชนี.
_992678
700 0 _aลาวัณย์ วัชราธร.
_9193514
710 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
_942779
942 _cREF
_094
_2lcc
997 _cA
997 _gV
999 _c188677
_d188677