000 00778cam a2200193 4500
001 194209
005 20210521093829.0
008 s1983 0 tha
035 _a(OCoLC)934460196
050 _aJF1358
_b.พ58
100 0 _aพิทยา บวรวัฒนา,
_d2493-2556-
_9693557
245 1 0 _aรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย :
_bผลงานของนักวิชาการไทยสมัยใหม่.
260 _aกรุงเทพฯ,
_bโอเดียนสโตร์,
_c2526.
300 _a222 หน้า.
_bตาราง.
650 4 _aการบริหารรัฐกิจ.
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _cพัชรีก
999 _c194209
_d194209