000 01074cam a2200229 4500
001 194237
005 20200602045806.0
008 s1983 0 tha
035 _a(OCoLC)934460224
050 _aJF1358
_b.น9
100 1 _aไนโกร, เฟลิกซ์ เอ.
_9212824
245 1 0 _aการบริหารรัฐกิจแผนใหม่
_b(Modern public adminstration)
_cของ เฟลิกซ์ เอ. ไนโกร และ ลอยด์ จี. ไนโกร โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์.
260 _aกรุงเทพฯ,
_bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2526.
300 _a609 หน้า.
650 4 _aการบริหารรัฐกิจ.
650 4 _aเจ้าหน้าที่ของรัฐ.
_933656
700 1 _aไนโกร, ลอยด์ จี.
_9212825
700 0 _aติน ปรัชญพฤทธิ์.
_955245
942 _cGB
_08
_2lcc
997 _cพัชรีก
999 _c194237
_d194237