000 01151cam a2200217 4500
001 194299
005 20200729150955.0
008 s1985 0 tha
035 _a(OCoLC)934460206
050 _aJF1358
_b.ช68
100 0 _aชุมพร สังขปรีชา.
_955646
245 1 0 _aบริหารรัฐกิจใหม่
_b(The new public administration)
260 _aกรุงเทพฯ,
_bคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2528.
300 _a354 หน้า.
650 4 _aการบริหารรัฐกิจ.
710 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะรัฐศาสตร์.
_9757133
989 0 _aชุมพร สังขปรีชา.
_bพิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
_dกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529.
_etha
_tบริหารรัฐกิจใหม่ /
_z9742754705
942 _cGB
_09
_2lcc
997 _cพัชรีก
999 _c194299
_d194299