000 01932cam a2200277 4500
001 196000
005 20190404095135.0
007 t
008 s2526 0 tha
035 _a(OCoLC)934461249
050 _aDS585
_b.ท625
100 0 _aทักษ์ เฉลิมเตียรณ.
_994046
245 1 0 _aการเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ
_cแปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และ ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข.
260 _aกรุงเทพฯ,
_bมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2526.
300 _a476 หน้า.
_bตาราง.
500 _aแปลจาก: Thailand : the politics of despotic paternalism.
586 _aรางวัลจากโครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_y2488-?
_9214175
700 0 _aพรรณี ฉัตรพลรักษ์.
_942241
700 0 _aประกายทอง สิริสุข,
_cม.ร.ว.
_940015
740 0 _aThailand : the politics of despotic paternalism.
989 0 _aทักษ์ เฉลิมเตียรณ.
_bพิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงเพิ่มเติม.
_dกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548.
_etha
_tการเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ /
_z9749241509
_z9786167202006 (2552)
942 _cGB
_0128
997 _cพัชรีก
_gV
_iCN
_jWU
999 _c196000
_d196000