000 03776cam a2200373 4500
001 196048
005 20201126121646.0
008 s1973 0 tha
035 _a(OCoLC)934461370
050 _aJQ1745.ก1
_bธ4
110 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
245 1 0 _aประวัติศาสตร์และการเมือง.
260 _aกรุงเทพฯ,
_bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2516.
300 _a213 หน้า.
490 0 _aหนังสืออ่านประกอบพื้นฐานอารยธรรมไทย
505 0 _aลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ โดย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.- การปกครองสมัยสุโขทัย โดย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.- สังคมสมัยอยุธยา โดย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.- ฐานันดรไพร โดย ศาสตราจารย์ ขจร สุขพานิช.- พระราชดำรัสทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.- พระบรมราชาธิบายว่าด้วยความสามัคคี โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.- แนวพระราชดำริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย เกษม สิริสัมพันธ์ และ นิออน สนิทวงศ์.
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_xประวัติ.
_912766
700 0 _aดำรงราชานุภาพ,
_cสมเด็จฯ กรมพระยา,
_d2405-2486.
_922016
700 0 _aคึกฤทธิ์ ปราโมช,
_cม.ร.ว.,
_d2454-2538.
_921068
700 0 _935595
_aขจร สุขพานิช,
_d2456-2521.
700 0 _922961
_aจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
_cพระบาทสมเด็จพระฯ,
_d2396-2453.
700 0 _aเกษม ศิริสัมพันธ์.
_d2476-2550.
_948411
700 0 _aนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
_930768
740 0 _aลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ.
740 0 _aการปกครองสมัยสุโขทัย.
740 0 _aสังคมสมัยอยุธยา.
740 0 _aฐานันดรไพร.
740 0 _aพระราชดำรัสทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน.
740 0 _aพระบรมราชาธิบายว่าด้วยความสามัคคี.
740 0 _aแนวพระราชดำริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
942 _cGB
_015
_2lcc
997 _cพัชรีก
_gV
999 _c196048
_d196048