000 01905cam a2200205 4500
001 196736
005 20200602050245.0
008 s1984 0 tha
035 _a(OCoLC)934461443
050 _aJQ1745.ก1
_bอ28
100 0 _aอโณทัย วัฒนาพร,
_d2504-
_9182780
245 1 0 _aการเมืองไทยยุคใหม่.
260 _aกรุงเทพฯ,
_bแพร่พิทยา,
_c2527.
300 _a380 หน้า.
_bภาพประกอบ. กราฟ. ตาราง.
505 2 _aการพัฒนาการเมืองไทย โดย ลิขิต ธีรเวคิน.- ชนชั้นนำทางธุรกิจกับการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยตรง โดย วิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์.- กลุ่มพลังมวลชนพื้นฐานกับการเข้าร่วมทางการเมืองไทย ในชนบทไทย โดย มนตรี เจนวิทย์การ.- ทางเลือกในการพัฒนาทางการเมืองไทย: ประชาธิปไตยระบบผู้อุปถัมภ์.- ผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ โดย อโณทัย วัฒนาพร.- การพัฒนาสถาบันทางการเมือง การบริหารไทยในทศวรรษ 1980 โดย ทินพันธุ์ นาคะตะ.
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_y2516-?
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _cจุฑารัตน์
999 _c196736
_d196736