000 01568cam a2200253 4500
001 197251
005 20200602050344.0
008 s1986 0 tha
035 _a(OCoLC)934461875
050 _aJQ1746
_b.ฮ336
110 2 _aสำนักนายกรัฐมนตรี.
_bสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
_9180934
245 1 0 _aแนวทางการพัฒนาคณะกรรมการกฤษฎีกา และการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย.
260 _aกรุงเทพฯ,
_c2529.
300 _a185 หน้า.
505 0 _aปรัชญากฎหมายมหาชน. - ข้อคิดเห็นในการตั้งศาลปกครอง. - ความหมายและหลักเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ.
610 2 4 _aสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
650 4 _aศาลปกครอง
_zไทย.
_938339
650 4 _aการแบ่งแยกอำนาจ
_zไทย.
_9314340
740 0 _aปรัชญากฎหมายมหาชน.
740 0 _aข้อคิดเห็นในการตั้งศาลปกครอง.
740 0 _aความหมายและหลักเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ.
942 _cGB
_01
_2lcc
999 _c197251
_d197251