000 01191cam a2200229 4500
001 199223
005 20200602050747.0
008 090796s1995 0 tha
020 _a9748923215
035 _a(OCoLC)773406556
050 _aDS570.45.ก54
_bฉ74
245 0 0 _aเฉลิมขวัญกัลยาณิวัฒนา /
_cบรรณาธิการ คุณหญิงคณิตา เลขะกุล.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.),
_c2538.
300 _a48 หน้า :
_bส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.
500 _aจัดพิมพ์ร่วมกับ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย.
600 0 4 _aกัลยาณิวัฒนา,
_cสมเด็จฯ เจ้าฟ้า,
_d2466-2551.
_9104002
700 0 _aคณิตา เลขะกุล,
_cคุณหญิง.
_9247429
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _gSU
_aยุคล
_bทรรศนันทน์
_cพัชรีก
997 _gV
_fTW
999 _c199223
_d199223