000 01597cam a2200217 4500
001 204768
005 20200602051817.0
008 080896s1992 1 tha
035 _a(OCoLC)934464263
050 _aJC599.ท9
_bม56
110 2 _aมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
_bคณะสังคมศาสตร์.
_bการประชุมทางวิชาการ
_n(ครั้งที่ 30 :
_d2535)
_9222712
245 1 0 _aผลการอภิปรายเรื่องมนุษยธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย /
_cจัดโดย คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะกรรมการ,
_c2535.
300 _a46 หน้า.
650 4 _aสิทธิมนุษยชน
_zไทย
_xการประชุม.
_9222713
740 0 _aมนุษยธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย.
740 0 _aการอภิปรายเรื่อง มนุษยธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย.
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _aยุคล
_bมีนา
_cพัชรีก
999 _c204768
_d204768