000 01463cam a2200253 4500
001 210979
005 20200602052955.0
008 130996s1996 0 tha
035 _a(OCoLC)934464600
050 _aKPT3690
_b.ล34
100 0 _aลดาวัลย์ แช่มช้อย.
_9229082
245 1 0 _aสิทธิของผู้เสียภาษีในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร /
_cโดย ลดาวัลย์ แช่มช้อย.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2539.
300 _a14, 258 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aการอุทธรณ์ภาษีอากร
_zไทย.
_9110702
650 4 _aการประเมินภาษี
_zไทย.
_9229083
650 4 _aกระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร.
_9229084
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/1229/01TITLE.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_07
_2lcc
997 _aเยาวเรศ
_bกัญญา
_cพัชรีก
_hP
997 _gV
999 _c210979
_d210979