000 01089nam a2200217 4500
001 211462
005 20210507114604.0
008 180996s1996 0 tha
035 _a(OCoLC)934464660
050 _aKPT3627
_b.ว64
100 0 _aวิทยา อัศวนิก.
_9229675
245 1 0 _aภาษีสรรพสามิต /
_cโดย วิทยา อัศวนิก.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2539.
300 _a2 เล่ม :
_bภาพประกอบ.
610 2 4 _aกรมสรรพสามิต
_xประวัติ.
_9217351
650 4 _aอากรสรรพสามิต
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_985379
650 4 _aภาษีอากร
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
942 _cGB
_012
_2lcc
997 _aแววตา
_bพิมพ์พร
_cบุษบา
999 _c211462
_d211462