000 01377cam a2200253 4500
001 216809
005 20200602054211.0
007 t
008 211096m19969999 0 tha
020 _a9742821127
_q(ล. 1)
035 _a(OCoLC)880724395
050 _aJX3695
_b.น33 2539
100 0 _aนพนิธิ สุริยะ.
245 1 0 _aกฎหมายระหว่างประเทศ /
_cนพนิธิ สุริยะ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2539.
300 _aเล่ม.
599 _aตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 6 เป็นต้นไป ทำบรรณานุกรมให้กับ ล. 1 และ ล. 2 แยกกันเป็น 2 ระเบียน เนื่องจากมีการแก้ไขไม่พร้อมกัน ล. 1 ใช้ call no. JX3695 .น331 ตามด้วยปีพิมพ์ และ ล. 2 ใช้ call no. JX3695 .น3311 ตามด้วยปีพิมพ์
650 4 _aกฎหมายระหว่างประเทศ.
942 _cGB
_2lcc
997 _aเยาวเรศ
_bศิวาพร
_cบุษบา
997 _gV
999 _c216809
_d216809