000 01639cam a2200265 4500
001 219603
005 20211105022055.0
007 ta
008 051196s1995 th a 000 0 tha
035 _a(OCoLC)934465447
050 _aCN1221.ล5
_bจ63
100 0 _aจำปา เยื้องเจริญ.
_9238262
245 1 0 _aวิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย /
_cจำปา เยื้องเจริญ อ่าน-แปล, เทิม มีเต็ม อ่าน-คัดสรุป, คงเดช ประพัฒน์ทอง เรียบเรียง.
246 1 4 _aศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกรมศิลปากร,
_c[2538?]
300 _a122 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aจารึกภาษาไทย
_zไทย
_zลำพูน
_xสาระสังเขป.
_9238263
650 4 _aจารึกภาษาไทย
_zไทย
_zลำพูน
_xรายการ.
_9238264
651 4 _aไทย (ภาคเหนือ)
_xประวัติศาสตร์
_xแหล่งข้อมูล.
_9238265
700 0 _991570
_aคงเดช ประพัฒน์ทอง,
_d2480-2529.
700 0 _aเทิม มีเต็ม.
_9238266
942 _cREF
_2lcc
997 _aยุคล
_bทรรศนันทน์
_cบุษบา
_iKB
999 _c219603
_d219603