000 01429cam a2200217 4500
001 224393
005 20210310090932.0
008 251296s1995 0 tha
035 _a(OCoLC)934466050
050 _aHQ767.5.ท9
_bน46
100 0 _aนภาภรณ์ หะวานนท์.
_9230016
245 1 0 _aรายงานการวิจัยเรื่อง การตอบโต้ของผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ /
_cนภาภรณ์ หะวานนท์.
260 _a[เชียงใหม่] :
_bศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
_c2538.
300 _a30 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aการทำแท้ง
_zไทย.
650 4 _aการวางแผนครอบครัว
_zไทย.
_926215
650 4 _aคุมกำเนิด
_zไทย.
_937571
740 0 _aการตอบโต้ของผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์.
942 _cGB
_030
_2lcc
999 _c224393
_d224393