000 01636nam a2200241 a 4500
001 231030
005 20200602061113.0
007 t
008 970417s1996 1 tha
035 _a(OCoLC)934466771
050 _aP92.ท9
_bก64
111 2 _aการสัมมนาทางวิชาการเรื่องวิสัยทัศน์ : การศึกษาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสาร มวลชน ค.ศ. 2020
_d(2539 :
_cมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
245 1 0 _aเอกสารทางวิชาการเรื่อง วิสัยทัศน์ :
_bการศึกษาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสาร มวลชน ค.ศ. 2020 /
_c[จัดโดย] คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bคณะ,
_c2539.
300 _a123 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aสื่อมวลชน
_xการศึกษาและการสอน
_zไทย
_xการประชุม.
_9252223
650 4 _aสื่อมวลชน
_zไทย
_xการประชุม.
740 0 _aวิสัยทัศน์ : การศึกษาวิชาการวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ค.ศ. 2020.
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _aPJ
997 _cA
999 _c231030
_d231030