000 01619cas a2200301 4500
001 234076
005 20200602061722.0
007 t
008 970528c19969999 ar 0 tha
035 _a(OCoLC)934467090
050 _aH62.5
_b.ท645
090 _aCDG
_b.ท6364
245 0 0 _aทำเนียบนักวิจัยแห่งชาติ /
_cศูนย์สนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bศูนย์,
_c2539-
300 _aเล่ม.
300 _aซีดี-รอม ;
_c4 3/4 นิ้ว.
310 _aรายปี
362 0 _a2537-2538-
500 _aปี 2545 ใช้ชื่อ: ทำเนียบนักวิจัย.
500 _aปี 2549- ใช้ชื่อ: ทำเนียบนักวิจัยขึ้นทะเบียน.
650 4 _aนักวิชาการ
_zไทย
_xทำเนียบนาม.
_9150692
710 2 _aสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
_bศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.
_9150693
740 0 _aทำเนียบนักวิจัย.
740 0 _aทำเนียบนักวิจัยขึ้นทะเบียน.
942 _cREF
_2lcc
997 _aKC
_cK
_dTT
_eK, VB
_fBF, PC
_gV
_iWU
999 _c234076
_d234076