000 02408cam a2200325 a 4500
001 234250
005 20220208132554.0
007 t
008 970530s1996 0 tha
020 _a9746341446
020 _a9741305648 (2548)
035 _a(OCoLC)773414280
050 _aHB180
_b.น415 2539
100 0 _aนราทิพย์ ชุติวงศ์.
_9255391
245 1 0 _aทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค /
_cนราทิพย์ ชุติวงศ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง).
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bโครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2539.
300 _a528 หน้า :
_bภาพประกอบ.
490 1 _aตำรา / โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ;
_vลำดับที่ 17
650 4 _aเศรษฐศาสตร์จุลภาค.
_941356
989 0 _aนราทิพย์ ชุติวงศ์.
_tทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค /
_d[กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
_etha
_kเอกสาร / โครงการพัฒนาตำรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ;
_kโครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์) ;
830 0 _aโครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์) ;
_vเล่มที่ 17.
_9222836
942 _cGB
_044
_2lcc
997 _eJ
997 _aPI
997 _cA
997 _dPU
997 _gV
_fSG
999 _c234250
_d234250