000 01499cam a2200289 a 4500
001 235201
005 20200816053446.0
007 t
008 970610s1996 0 tha
020 _a9748985598
035 _a(OCoLC)773414584
050 _aJQ1745.ก55น4
_bป63
100 0 _aปาริชาต ศิวะรักษ์.
_9256512
245 1 0 _aเปรียบเทียบนโยบายบริหารประเทศ 4 รัฐบาล :
_bรัฐบาล พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัน (ส.ค. 31-ก.พ. 34) รัฐบาล นายชวน หลีกภัย (ต.ค. 35-ก.ค. 38) รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (ก.ค. 38-พ.ย. 39) รัฐบาล พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ย. 39- ) /
_cปาริชาต ศิวะรักษ์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันนโยบายศึกษา,
_c2539.
300 _a84 หน้า :
_bภาพประกอบ.
440 0 _aเอกสารวิชาการ (สถาบันนโยบายศึกษา) ;
_985375
650 4 _aนโยบายของรัฐ
_zไทย.
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง.
_917926
942 _cGB
_08
_2lcc
997 _aPI
997 _bPJ
997 _cR
997 _dYU
997 _eK
_gV
999 _c235201
_d235201